Mikä asiakasraati on?

Mikä asiakasraati on?

Varhaiskasvatuksen asiakasraati perustettiin vuonna 2008 ja se toimi pitkään Jyväskylässä ainoana asiakasraatina kaupungin palveluissa. Toiminta on ollut aktiivista ja pitkäjänteistä sekä kehittynyt ja monipuolistunut vuosien aikana. Asiakasraadin toiminnassa on ollut alusta alkaen vanhempia, jotka ovat seuranneet aktiivisesti varhaiskasvatuksen ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita. He ovat halunneet ottaa kantaa ja vaikuttaa kehitteillä oleviin asioihin. Raadin toiminnan ja tapaamisten suunnittelu- ja toteuttamisvastuu on varhaiskasvatuksen edustajilla. Asiakasraadin vaikuttavuuden perustana on varhaiskasvatuksen organisaation tuki.

Varhaiskasvatuksen asiakasraati on osa kaupunkistrategian ja osallisuusohjelman mukaista palvelujen kehittämisen ja suunnittelun osallisuutta. Se on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaista koottu foorumi, joka mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla asiakkaiden osallisuutta. Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatuksen laatuun liittyviä asioita ja kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen. Asiakasraati on osa varhaiskasvatuksen palautejärjestelmää ja asiakaslähtöistä arviointia.

Tavoitteena on, että asiakasraadissa olisi edustus kaikista varhaiskasvatuksen palvelumuodoista sekä eri puolilta Jyväskylää.


asiakasraati.jpg