Asiakasraadin tapaamiset ja viestintä

Asiakasraadin tapaamiset

Asiakasraati kokoontuu kuusi kertaa toimintavuodessa. Tapaamiset ovat aina samaan aikaan klo 18 - 20 vaihdellen eri päiväkodeissa. Osa tapaamisista järjestetään alueellisena tapaamisena jollakin varhaiskasvatuksen pienalueella. Nämä alueelliset tapaamiset voivat olla toiminnallisia ja mukaan kutsutaan ns. ydinraadin lisäksi muita alueen asiakasperheitä.

Asiakasraadissa keskustellaan varhaiskasvatuksen asioista yleisellä tasolla, yksittäisiä tapauksia ei käsitellä. Tapaamisiin kutsutaan tarvittaessa mukaan teeman mukaisia asiantuntijoita ja/tai varhaiskasvatuspalvelujen henkilökuntaa.

Asiakasraadin tulevasta tapaamisesta tiedotetaan kaikille perheille sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Tiedotteessa on linkki asiakasraadin sähköpostiin, johon asiakkaat voivat lähettää tapaamisen teemaan liittyviä kommenentteja ja kysymyksiä.

Paivahoito.Asiakasraati@jkl.fi

Asiakasraadin tapaamisista laaditaan muistiot, jotka löytyvät raadin Peda.net sivulta. Muistiot lähetetään sähköpostin linkkinä kaikille raatilaisille, asiakkaille, Kasvun ja oppimisen johdolle, sivistyslautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille.