Liikunnanopettaja koulun hyvinvoinnin edistäjänä

Kurssin tavoitteet, sisällöt ja suoritustavat (2-4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 • Tuntee monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi koulupäivään ja osaa toteuttaa niitä koulussa
 • Ymmärtää yhteistyöverkostojen ja koti-kouluyhteistyön merkityksen hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämisessä
 • Osaa laatia koulukohtaisen liikuntakartoituksen
Sisältö
 • Liikunnan edistämiseen tähtäävät ohjelmat
 • Liikunnanopettajan rooli liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä
 • Koulun liikunnallistamisprojektin suunnitteleminen ja toteuttaminen
Suoritustavat
 • Luennot 10h
 • Harjoitukset 16h
 • Ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin
 • Projektityön suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi

Arviointiperusteet

 • Projektityö 100%

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä