Koulu ja tanssi -kurssi 2018-19

Ohjeet oppimateriaalin tekoon tai vaihtoehtoisesti oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen

Kurssin tavoitteet ja suoritustavat

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kehollisuuden merkityksen tanssinopetuksessa
- on laajentanut tanssikäsitystään
- osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia tanssitunteja eri ikäryhmille ja erilaisille oppilaille hyvinvoinnin näkökulman huomioiden
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja musiikkia opetuksessa
- on madaltanut omaa kynnystä tanssin opettamiseen

Suo­ri­tus­ta­vat

Syksy 2018
- Luento 2 tuntia
- Harjoitukset 16 tuntia sisältäen tiimiopetukset omissa ryhmissä
 - Itsenäinen työskentely
- Jo syksyllä mahdollisuus opettaa koulussa

Kevät 2019
- Kouluopetukset
- Seminaari 2 tuntia 
- Itsenäinen työskentely

Kurssin alussa tehtävä oppimissuunnitelma
Omien opetusharjoitusten pitäminen ja toisten opiskelijoiden opetusharjoitustuntien havainnointia ja palautekeskusteluihin osallistuminen.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

Si­säl­tö

Tanssin harjoitustunnit.
Tanssituntien pitäminen yhdessä parin kanssa koulussa/liikunnalla.
Muiden opiskelijoiden pitämien tanssituntien havainnoiminen koulussa.
Tanssikasvatuksen ilmiöiden ja pedagogisten näkökulmien sekä kurssin aikana esille tulleiden konkreettisten tanssinopetustilanteiden pohtiminen.

Li­sä­tie­dot

Ajoitus: 4. vuosi syys- ja kevätlukukausi

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

Luentomateriaalit, demoilla jaettavat materiaalit ja verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Anttila, E. 2013. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Acta Scenica 37. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. (215 s.)

Nieminen, P. 2008. Hidas - nopee - nopee..- paritanssin opetuksen ABC. Helsinki: Kultanuotti. (109 s.)

Rouhiainen, L. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa: P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala & L. Rouhiainen (toim.) Liikkeitä näyttämöllä. Helsinki: The Finnish Theatre Research Society, 10–34. (24 s.)

Siljamäki, M. 2015. Tanssi avaa polkuja oman itsen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 51 (1), 16–19. (4 s.)

Siljamäki M., Kalaja, M., Perttula, J. & Kokkonen, M. 2016. Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46. (7 s.)

Speth, M. 2006. Dance Spetters II: motive for motion. Translation C. Bindels & J. Bell. Maastricht: Speth. (157 s.)

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Arviointi 0–5 (arvioinnin kriteereinä ovat aktiivisuus yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyssä 1/3, opetusharjoitustuntien valmistelun huolellisuus ja aktiivisuus palautekeskusteluissa 1/3 ja loppuraportin analyyttisyys 1/3). 

Materiaaleja tanssinopetukseen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä