Ruusupuiston kärkiuutiset

Uutiskirje 4/2019

4

Pulkkinen tk.jpg

Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt?

Erityisopetusjärjestelmää uudistettiin 2010-luvun alussa. Yhtenä syynä uudistuksiin oli erityisoppilaiden määrän ‒ ja siten myös erityisopetuksen kustannusten ‒ jatkuva kasvu. Tavoitteena oli pysäyttää tämä kasvu ja lisätä oppimisen varhaista tukea. Uudistusten jälkeen erityisoppilaiden määrä vähenikin ja erityisopetuksen resursseja alettiin siirtää kunnissa erityisryhmistä varhaiseen tukeen. Lue lisää >>