Vuorovaikutusosaamisen arviointi

Palaa arviointipohjiin

Vuorovaikutusosaamista arvioidaan neljän osa-alueen kautta:
Kuunteleminen
Tunneosaaminen
Itseilmaisu
Situationaalisuus ja itsetuntemus

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on lähdetty kehittämään arviointimallia, jonka yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden valmiuksia arvioida omaa työtään, asiantuntijuuttaan ja sen kehittämistarpeita mutta myös tukea arviointiosaamisensa kehittymistä tulevina opettajina. Tämä itsearviointi on toteutusesimerkki niistä kaikista. Itsearviointia tehdään opintojen alkaessa, niiden aikana ja päättyessä.

Pääset arvioimaan itseäsi klikkaamalla nimeäsi. Pohdi huolella osaamistasi annettujen osaamistasokuvausten avulla, valitse osaamistasi kuvaava taso kullakin osaamisalueella ja PERUSTELE valintasi.

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Asiantunteva osaaminen / Vahva osaaminen / Hyvä osaaminen / Kohtalainen osaaminen / Hatara osaaminen

Itseilmaisu

kyky ilmaista itseään selkeästi

Osuus Kriteeri
100 % kyky ilmaista itseään selkeästi

Kuunteleminen

halukkuus ymmärtää toisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. koulussa, läheisissä ihmissuhteissa, harrastuksissa jne.); kyky kuunnella toisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Osuus Kriteeri
50 % halukkuus ymmärtää toisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. koulussa, läheisissä ihmissuhteissa, harrastuksissa jne.)
50 % kyky kuunnella toisia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Situationaalisuus ja itsetuntemus

Kyky tunnistaa ja arvioida vuorovaikutusosaamista eri konteksteissa, joissa aika, tilanne, kulttuuri, suhde ja funktio vaikuttavat. Kyky ymmärtää, millaisia odotuksia viestinnälle asetetaan ja millaisia tulkintoja viestinnästä tehdään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa. Kyky toimia tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti eri kontekstien edellyttämällä tavalla. Kyky tunnistaa ja arvioida omia ja toisten erityispiirteitä toiminnan ja tiedonkäsittelyn tasolla vuorovaikutustilanteissa (esimerkiksi toiminko tilanteessa intuitiivisesti vai kokemuspohjaisesti, onko toiminnassani enemmän introversiota vai ekstroversiota).

Osuus Kriteeri
100 % Kyky tunnistaa ja arvioida vuorovaikutusosaamista eri konteksteissa, joissa aika, tilanne, kulttuuri, suhde ja funktio vaikuttavat. Kyky ymmärtää, millaisia odotuksia viestinnälle asetetaan ja millaisia tulkintoja viestinnästä tehdään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa. Kyky toimia tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti eri kontekstien edellyttämällä tavalla. Kyky tunnistaa ja arvioida omia ja toisten erityispiirteitä toiminnan ja tiedonkäsittelyn tasolla vuorovaikutustilanteissa (esimerkiksi toiminko tilanteessa intuitiivisesti vai kokemuspohjaisesti, onko toiminnassani enemmän introversiota vai ekstroversiota).

Tunneosaaminen

kyky tunnistaa, nimetä ja säädellä tunteita

Osuus Kriteeri
100 % kyky tunnistaa, nimetä ja säädellä tunteita

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä