Pienryhmät syksyllä 2016

Pienryhmät teemoineen

Tänä syksynä katsomme koulun toimintaa ja oppiaineita erityisesti näiden teemojen näkökulmasta:
  • Osallistava ja monialainen koulu (Sirpa & MultiLete)
  • Ihmisenä koulussa (tunnetaidot) (Kaili & HyVo2016-ryhmä)
  • Ilon koulu (Mirva & moniammatillinen orientaatio2)
  • Kokemuksien koulu (Antti & Julietit)
  • Kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu (Merja & maisterit 2016)
  • Monikulttuurinen koulu (Laura & aiko, liikkaped. & musakasvattajat)
  • Sukupuolittunut koulu (Mirva & moniammatillinen orientaatio1)
  • Tulevaisuuden koulu (Johanna & Opet pilvissä 3)
  • Vuorovaikutuksen koulu (Sinikka & YTY2016)
Erityispedagogiikan ryhmä (R9) käsittelee demoillaan ja omissa loppuseminaareissaan kaikkia yllä mainittuja teemoja Johannan kanssa.

Poissaolokorvausten keskusteluille

Avaa tälle alueella keskustelu valitsemastasi teemasta

Koko POM11JO-kurssin loppupalaute

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssin tavoittena oli
- päästä oppiaineiden taakse: tarkastella miten ne ovat syntyneet ja millaisiin koulutus- ja tutkimuspoliittisiin linjauksiin ne perustuvat
- irrota koulun oppiainejaosta ja tutkia oppiaineita lävistäviä ja yhdistäviä ilmiöitä
- päästä kiinni omiin kokemuksiini eri oppiaineista ja niiden oppimisesta.


Arvioi, kuinka kurssin eri osa-alueet ovat tukeneet oppimistasi kurssilla:

a. luennot ja luentotehtävät


b. pienryhmätapaamiset (demot)


d. pienryhmässä tehty seminaariesitys


c. loppuseminaarit


d. Tulevaisuuden demokraattinen koulu -ryhmätehtävä


e. itsenäisesti laadittu esseetehtävä


Vapaan sanan paikka - perustele arvioimaasi ja anna sanallista palautetta kurssista:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä