POM10CC Integroivat oppimiskokonaisuudet, 4 op, 2016 - 2017

Tervetuloa opiskelemaan integroivia oppimiskokonaisuuksia!

Opintojakson suoritettuasi
  • ymmärrät integroivien oppimiskokonaisuuksien luonteen perusopetuksessa
  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusryhmänsä integroivat oppimiskokonaisuudet tavoitteet ja sisällöt huomioiden.
Sisältö:
Integroivissa oppimiskokonaisuuksissa on aina mukana useamman
oppiaineen näkökulma ja käsiteltävät oppimiskokonaisuudet ovat samat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opintojaksolla lähestytään oppimiskokonaisuuksia ns.
ilmiölähtöisesti. Kurssilla suunnitellaan oppimiskokonaisuuksien opetusta kouluun, ja suunnitelman sisältöineen voi suunnata itseä kiinnostaviin ilmiöihin ja oppimiskokonaisuuksiin.
Opetustavat: Luento ja/tai pienryhmäopiskelu
Suoritustavat: Oppimistehtävät. Kurssin vaihtoehtoisesta suoritustavasta neuvotellaan vastuuopettajan kanssa.
Oppimateriaali: Tarkentuu kurssin alussa
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Kurssin opettaja

Ohesta löydät kunkin pienryhmän omat sivut/oppimisympäristöt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä