Opinto-ohjaus

POM-opintojen vastaavuustaulukko - huom. muutoksia koodeissa ja kokonaisrakenteessa sekä opintojaksojen pistemäärissä

Lukuvuonna 2017–2018 järjestetään käsityössä ydinosat pelkästä teknisestä työstä ja teknologikasvatuksesta sekä käsityöstä ja käsityökasvatuksesta niille opiskelijoille, jotka ovat ehtineet tehdä jommankumman ydinosan ennen lukuvuotta 2017–2018.

* Mikäli opiskelija on ehtinyt tehdä molemmat käsityön ydinosat ja toisen käsityöaineen soveltavan osan, tekee hän puuttuvan soveltavan osan (2 op) ja koontiseminaarin 1 opintopisteen laajuisena.

* Mikäli opiskelija on tehnyt molempien käsityöaineiden ydinosat muttei soveltavaa osaa kummastakaan aineesta, tekee hän uuden opetussuunnitelman mukaisen käsityön soveltavan osan (2 op) ja uuden koontiseminaarin (3 op).

* Suomen kielessä ja kirjallisuudessa on mahdollista lukuvuonna 2017–2018 tehdä soveltava osa 3 opintopisteen laajuisena. Mikäli opiskelija on ennen syksyä 2017 ehtinyt aloittaa ydinosan opinnot, muttei suoritusta ole viety rekisteriin, tekee hän ydinosan 4 opintopisteen laajuisena (tentti liitetään jo ydinosaan).