OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen, 6 op

Opintojakson tehtävät

Reflektiopäiväkirja, sis. oman oppimisen arviointi

Opiskelijan synteesi (2 sivua) koko kurssin aikana tekemistään muistiinpanoista (kirjauksia omaan reaktiopäiväkirjaan). Nosta esiin kurssin syötteitä ja mahdollisesti aiemmin opittua ja koettua. Palautetaan ilmiöryhmäohjaajalle.

  • Luentosyötteet: kysymysten muodostaminen jokaisesta luentoteemasta.
  • Intensiiviviikon työskentely
  • Ilmiötyöskentely, demot ja kirjallisuus, tuotoksen valmistelu

Perustele: esim. Miksi opin ja miksi en? Oivallukset, kokemusten pohdinta, huippuhetket/pohjamudat, onnistumiset, riskin otto, heittäytyminen.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti