Intensiiviviikon työskentely

Intensiiviviikon lukujärjestys


Maanantai 7.1.
Kohtaaminen osallisuuden avaimena

Tiistai 8.1-
Toimiva ryhmä

Keskiviikko 9.1.
Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen

Torstai 10.1.
Tunteet ja osallisuus

Perjantai 11.1.
Mitä opin kohtaamisesta ja osallisuudesta?

klo 9.15-12 Suurryhmä
RUU D104 Helena

Orientaatio viikkoon, tutustumista. Teemana kohtaaminen. Opetiimi

klo 13.00-16 Pienryhmät Ryhmäytymistä ja tutustumista. Mitä haluan oppia tällä viikolla?

klo 9.00-13 Pienryhmät
Simulaatioharjoituksia ryhmäilmiöistä ja rooleista ryhmässä

klo 14.15-16 Suurryhmä
RUU D104 Helena
Mitä tuli tehtyä? Havaintoja ryhmäprosesseista

klo 9.15-11.00 Suurryhmä AgAud3
Tommi Mäkinen, Opettajan tilannetaju  

klo 12.00-13.30 Suurryhmä
S212
Opetiimi Draaman käyttö haasteellisten tilanteiden käsittelyssä

klo 14.00-16 Pienryhmät teeman työstämistä

9.15-11
Suurryhmä AgAud 2
Opetiimi
Tunteet kuuluu kaikille: opettajan ja oppilaiden tunteita tutkimassa

klo 12-16 Pienryhmät

Tunteiden tutkimista pienryhmissä: suurryhmässä heränneiden ajatusten käsittelyä, tunteiden merkitys opettajan ammattitaidossa

klo 9.00-11 Pienryhmät Ryhmäprosessin päättäminen, Kokemusten kokoamista,

klo 12.15-14
Suurryhmä
RUU D104 Helena
Mitä opimme kohtaamisesta, osallisuudesta ja itsestämme?Kurssipalautekeskustelu

14.00- Halukkaille kurssin purkua Sohwissa, Opetiimi ja kurssilaiset