OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen, 6 op

Tervetuloa Vuorovaikutus ja oppiminen -opintojaksolle

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • integroida kokemuksiasi ja käsityksiäsi vuorovaikutuksen ja oppimisen tutkimiseen
 • tutkia vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla.

Opintojakson sisällöt ovat man-2814937_960_720.jpg

 • Vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöiden kytkennät
 • Oppimisen yksilölliset edellytykset
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
 • Oppimisympäristöt, yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
 • Osaamisen ja ymmärryksen rakentuminen

Kurssin työskentely sisältää:

 • luennot (9 luentoa viikoilla 37 - 43): luennot tarjoavat käsitteellisiä työkaluja ilmiöiden työstämiseen
 • pienryhmän työskentelyn (5 tapaamista): pienryhmissä työstetään kurssin teemoja yhdessä sekä paneudutaan kokoaviin tuotoksiin
 • osallistumisen intensiiviviikolle (vko 3): intensiiviviikolla työskennellään suurryhmässä ja omissa pienryhmissä (uudet sekaryhmät) yhdessä erkkalaisten kanssa
 • yksilöllisen reflektiopäiväkirjan laatimisen
 • kokoavan tuotoksen laatimisen pienryhmissä.
Kurssin kirjallisuudesta mm. OKL:n opetussuunnitelmassa

Kurssin vastuuhenkilö: Eija Pakarinen eija.k.pakarinen@jyu.fi