KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät

Vuoden 2023-2024 syksyn ryhmät

Ryhmä 1: Taiko-22 & Juliet-22, opettajana Mikko Hiljanen
Ryhmä 2: KiMo-22 & Derby-22, opettajana Anne Martin
Ryhmä 3: Lumo-22, MuKa-22, PRO-23, opettajana Anne Martin

Yhteystiedot:
mikko.hiljanen@jyu.fi
anne.martin@jyu.fi

Lue kurssilaisten ennakkoajatuksia laadullisesta tutkimuksesta täältä

Työskentelyperiaatteet ja arviointi - LUE KURSSIN ALUSSA!

 • Työskentelyn ja oppimisen onnistumisen edellytys on, että:
  • perehdyt HUOLELLISESTI opiskelumateriaaliin ennen jokaista demokertaa ja teet siitä muistiinpanot itsellesi
  • osallistut pienryhmän työskentelyyn aktiivisesti
  • pienryhmässä sovitaan säännöt työnjaosta ja yhteisestä työskentelystä
  • pienryhmä seuraa ja arvioi omaa työskentelyään

 • Oppiminen ja työskentely pienryhmissä kumuloituu oppimistehtävissä ja tulee näkyviin niissä.
 • Arviointi:
  • Aktiivinen osallistuminen demoille ja pienryhmätoimintaan (Hyväksytty - Hylätty)
  • Oppimistehtävä 1 (1-5): Pienryhmätehtävä, pienryhmän itsearviointi: ryhmän toiminta ja tehtävän sisältö (muodostaa 25 % opintojakson arvosanasta); opearvio: tehtävän sisältö (muodostaa 25 % opintojakson arvosanasta)
  • Oppimistehtävä 2 (1-5): Yksilö- tai paritehtävä; opearvio: (muodostaa 50 % opintojakson arvosanasta)
 • Oppimistehtävien palautus Moodleen: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=26547

Opintojakson ohjelma lukuvuonna 2023-24

Viikko

Demokerta /
Itsenäinen työskentely/ Pienryhmätyöskentely

Sisältö

36

6.9.
10.15-11.45

Luento

Zoom: https://jyufi.zoom.us/j/64037626788

Opintojakson tavoitteet, opiskelutavat ja materiaalit. Tähän mennessä kertynyt tieto ja ajatukset tutkimuksen teosta.

Tieteellisen tutkimuksen piirteet

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

36 - 38

Itsenäisesti

Perehdy Demo 1:n opiskelumateriaaliin

38

20.9.

Demo 1

Laadullisen tutkimuksen suunnittelu

 • aihe
 • tutkimuskysymykset
 • tutkimuslupa
 • erilaiset aineistot

Havainnoinnin suunnittelu

38-39

Pienryhmässä

Itsenäisesti

Havainnoinnin toteutus 

Perehdy Demo 2:n opiskelumateriaaliin

40
4.10.

Demo 2

Havainnoinnin arviointia

Haastattelun suunnittelu

40

Itsenäisesti

Haastattelun toteutus ja litterointi

Perehdy Demo 3:n opiskelumateriaaliin

41

11.10.

Demo 3

Haastattelun arviointia

Haastatteluaineiston analyysi

42

Itsenäisesti

Perehdy Demo 4:n opiskelumateriaaliin

43

25.10.

Demo 4

Analysoinnin arviointia, laad. tutkimuksen raportointi

(Haastatteluharjoituksen tulosten esittely)

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tieteenfilosofiset lähtökohdat

43

Itsenäisesti

Perehdy Demo 5:n opiskelumateriaaliin

44

1.11.

Demo 5

Teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa

Oppimistehtävän 2 (tutkimussuunnitelma) aiheen valinta (integrointi jaksoon OKLA1209)

44 - 45

Itsenäisesti

Perehdy Demo 6:n opiskelumateriaaliin

45

8.11.

Demo 6

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset
Opastus oppimistehtävään 2: tutkimussuunnitelma (integrointi jaksoon OKLA1209)

45 - 46

Itsenäisesti


Oppimistehtävien valmistelua ja laatimista

https://peda.net/jyu/okl/ko/klt/tjo/demo-7-ennakkomateriaali


46

15.11.

Demo 7

Ohjausta oppimistehtäviin, opintojakson arviointia ja palautetta

Kertausta

5.12.Pienryhmissä
Yksilö- tai parityönä

OPINTOTEHTÄVIEN PALAUTUS:
 • Pienryhmätehtävän palautus
 • Tutkimussuunnitelma- tai analyysitehtävän palautus (yksilö- tai paritehtävä) 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä