KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät

Kurssin ohjelma

Viikko

Demokerta /
Itsenäinen työskentely/ Pienryhmätyöskentely

Sisältö

36

Luento

Kurssin tavoitteet, opiskelutavat ja materiaalit. Pienryhmiin jako ja tutustuminen. Tähän mennessä kertynyt tieto ja ajatukset tutkimuksen teosta.

Tieteellisen tutkimuksen piirteet

Mitä tarkoittaa laadullinen tutkimus ja mitä tarkoittaa määrällinen tutkimus?

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

36 - 38

Itsenäisesti

Perehdy Demo 1:n opiskelumateriaaliin Demo 1, ennakkomateriaali

38

1

Laadullisen tutkimuksen suunnittelu

- aihe

- tutkimuskysymykset

- tutkimuslupa

Havainnoinnin suunnittelu

39

Pienryhmässä

Itsenäisesti

Havainnoinnin toteutus Norssilla

Perehdy Demo 2:n opiskelumateriaaliin

40

2

Havainnoinnin arviointia

Haastattelun suunnittelu

40-41

Itsenäisesti

Haastattelun toteutus ja litterointi

Perehdy Demo 3:n opiskelumateriaaliin

41

3

Haastattelun arviointia

Haastatteluaineiston analyysi

42

Itsenäisesti


Perehdy Demo 4:n opiskelumateriaaliin

43

4

Analysoinnin arviointia, laad. tutkimuksen raportointi

Haastatteluharjoituksen tulosten esittely

43-44

Itsenäisesti

Perehdy Demo 5:n opiskelumateriaaliin

44

5

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tieteenfilosofiset lähtökohdat

Käsitekartta: ennakkotehtävä

44-45

Tiedonhakuryhmissä

Itsenäisesti

Osallistu tiedonhaun ohjaukseen

Perehdy Demo 6:n opiskelumateriaaliin

46

6

Teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa

46/ 47

Itsenäisesti

Perehdy Demo 7:n opiskelumateriaaliin

47/ 48

7

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset

Kertausta

Opastus oppimistehtävään: tutkimussuunnitelma

9.12.

Pienryhmissä

Yksilö- tai parityönä

Pienryhmätehtävän palautus

Tutkimussuunnitelmatehtävän (yksilö- tai paritehtävän) palautus