Tätäkin kokeiltiin

Tutkivan historian ja katsomusaineiden opettamisen ja oppimisen kokeiluja opettajakoulutuksessa

Tutkiva oppiminen historian ja katsomusaineiden opetuksessa 1
Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella siirryttiin ilmiöpohjaiseen opetussuunnitelmaan syksyllä 2014. Samalla perusopetuksessa opettaviin monialaisiin opintoihin luotiin rakenne, jossa kullakin oppiaineella/oppiaineryhmällä on kaksi kurssia – ydinosa ja soveltava osa. Kurssien nimet kuvaavat sanan mukaisesti opintojaksojen tavoitteita. Ensimmäisessä osassa keskitytään oppiaineen ope...