Tätäkin kokeiltiin

Tutkivan historian ja katsomusaineiden opettamisen ja oppimisen kokeiluja opettajakoulutuksessa

Tutkiva oppiminen historian ja katsomusaineiden opetuksessa 1
Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella siirryttiin ilmiöpohjaiseen opetussuunnitelmaan syksyllä 2014. Samalla perusopetuksessa opettaviin monialaisiin opintoihin luotiin rakenne, jossa kullakin oppiaineella/oppiaineryhmällä on kaksi kurssia – ydinosa ja soveltava osa. Kurssien nimet kuvaavat sanan mukaisesti opintojaksojen tavoitteita. Ensimmäisessä osassa keskitytään oppiaineen opettamisen kannalta ydinasioiden opiskeluun, joita toisella opintojaksolla sovelletaan. Opetusohjelmauudistuksessa sovittiin myös siitä, että soveltavien opintojaksojen suorittaminen tapahtuu kahden aineen integraationa.

Historian ja yhteiskuntaopin soveltava osa löi tässä uudistuksessa kättä katsomusaineiden kanssa ja ensimmäisen yhteinen kurssi aloitettiin marraskuussa 2015 lähes kolmelle sadalle luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijalle. Neljän opintopisteen laajuisella kurssilla oli parisenkymmentä projektia, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus käytännössä harjoitella erityisesti tutkivan oppimisen näkökulmaa hyvin erilaisissa projekteissa. Lisäksi oli mahdollista luoda oma projekti, johon pari ryhmää tarttuikin.
Koska projekteissa oltiin uuden äärellä, päätimme jo ennen kurssin alkua, että ryhmien loppuraportin muoto olisi artikkeli, sillä halusimme koota uudenlaiset kokeilut kansiin ja kiinnostuneille lukuun.

Artikkeleissa on kuvattu projektin perusidea sekä tavoitteet ja niihin liittyvä toiminta. Useassa artikkelissa on myös kerätty kokeilusta aineisto, jonka avulla tarkastellaan tavoitteiden toteutumista. Mukana on monenlaista erityisoppilaille suunnatuista tutkivan oppimisen harjoituksista tulevaisuuden taitoihin keskittyviin ”escape roomeihin”.

Antoisia lukuhetkiä!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä