Historian opettajien täydennyskoulutus: Monilukutaidot ja tutkiva ote historian koulutuksessa

Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista

Koulutus päättyi 9.11.2018. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Historian ja etnologian laitoksella, Opettajankoulutuslaitoksella ja Jyväskylän normaalikoululla toimiva tutkijaryhmä järjestää Opetushallituksen rahoituksella syksyllä 2017 alkavan täydennyskoulutuksen otsikolla "Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista".

Kyseessä on tutkimuspohjainen koulutus, jonka yhteistyökumppaneina toimii kaksi tutkimushanketta: Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista (Koneen säätiö, 2015-2018) ja Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi (Suomen Akatemia, 2016-2020). Koulutuksen järjestäjät ovat molemmissa mukana myös tutkijoina.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää historianopettajien verkosto, jossa kehitetään taitopohjaista ja tutkivaa historianopetusta. Koulutuksen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjaamme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Opettajien tueksi hankkeessa rakennetaan tutkiva opettaja –verkosto, jossa jaettavia kehittämisideoita ja osaamista on mahdollista viedä myös koulutuksen ulkopuolisille opettajille.

Historian opetussuunnitelmissa opetus on ollut taitopohjaista jo pitkään, mutta kuten omakin tutkimustoimintamme on osoittanut, muutos kouluopetuksessa on ollut huomattavasti hitaampaa, eikä nykyinen opetus tuota haluttuja tuloksia. Opiskelijoiden historian taidot ovat edelleen hataria, kyky työskennellä ristiriitoja sisältävän aineiston kanssa on heikkoa ja heidän tapansa lukea tekstejä on hyvin mustavalkoista. Yhtenä syynä tähän on täydennyskoulutuksen lähes täydellinen puuttuminen. Toteutimme syksyllä 2016 yli 700 suomalaisella lukion opettajalla kyselytutkimuksen, jossa opettajat nostivat esille täydennyskoulutuksen tarpeen. Tutkimustemme avulla tiedämme mitä tarvitaan, mutta ilman täydennyskoulutusta havaintojamme on vaikea siirtää opettajien ulottuville. Hankkeella toivomme nopeuttavamme historian opetuksen siirtymistä kohti taitopohjaisempaa oppimista ja arviointia, hyödyntämällä tuottamaamme tutkimustietoa niin tekstitaidoista kuin tutkimuspohjaisista lähestymistavoista.

Koulutus on 1,5 vuoden mittainen ja tarkoitettu kaikille historiaa työkseen opettaville alakoulusta toiselle asteelle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä