OPH:lta rahoitusta historian opettajien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi Jyväskylässä 2017-2018

Koulutus päättyi 9.11.2018. Kiitokset kaikille osallistuneille ja mukana olleille!

Historian ja etnologian laitoksella, Opettajankoulutuslaitoksella ja Jyväskylän normaalikoululla toimiva tutkijaryhmä järjestää Opetushallituksen rahoituksella syksyllä 2017 alkavan täydennyskoulutuksen otsikolla
"Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista".

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää historianopettajien verkosto, jossa kehitetään taitopohjaista ja tutkivaa historianopetusta. Koulutuksen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjaamme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Opettajien tueksi hankkeessa rakennetaan tutkiva opettaja –verkosto, jossa jaettavia kehittämisideoita ja osaamista on mahdollista viedä myös koulutuksen ulkopuolisille opettajille.

Koulutus on 1,5 vuoden mittainen ja tarkoitettu kaikille historiaa työkseen opettaville alakoulusta toiselle asteelle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä