Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa. Historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi (HisLit)

Suomen Akatemian rahoitus tutkimukselle kyvystä tulkita ja rakentaa historiallista tietoa

Historia on tiedonalana kieli- ja tekstikeskeinen, sillä tulkinnat menneestä pohjaavat teksteihin ja esitetään teksteinä. Historiallisen tiedon tulkinnallisesta luonteesta vallitsee pitkälti yksimielisyys, mutta tutkimusta historiallisen tiedon rakentumisesta ja siitä millaisten prosessien tuloksena tieto syntyy, on Suomessa kuitenkin tehty toistaiseksi hyvin vähän. Tässä uraauurtavassa hankkeessa keskitymme historian tekstitaitoihin ja niiden kehittämiseen erityisesti lukioikäisten osalta. Teksti ymmärretään hankkeessamme laajan tekstikäsityksen mukaisesti: se voi olla yhtä hyvin päiväkirja, poliittinen puhe, matemaattinen kaava, kartta, tilasto, rakennus kuin musiikkivideo.

Historian tekstitaidoilla tarkoitetaan kykyä analysoida erilaisia tekstejä, sekä kykyä tuottaa niiden pohjalta päteviä tulkintoja. Koska jokaisella tiedonalalla on omat tapansa tuottaa ja käyttää kieltä, on historian tekstitaiturin ymmärrettävä myös tiedonalan tavat tuottaa tietoa. Hankkeessamme tuotamme tietoa lukiolaisten tavoista sekä kyvyistä tulkita ja rakentaa historiallista tietoa. Tarkastelemme myös sitä, millaisilla opetuksellisilla käytänteillä näitä taitoja voidaan kehittää.

Kyky tulkita ja rakentaa historiallista tietoa ei ole tärkeää pelkästään historian ammattilaisille. Tekstien tulkinnan ja tuottamisen taidot ovat aktiivisen kansalaisuuden avaintaitoja, tiedon jatkuvasti lisääntyessä ja monimuotoistuessa. Erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen ja opiskelutilanteita tutkimalla pyrimme kehittämään historian tekstitaitojen opetusta niin, että se vastaisi paremmin sekä lukiokoulutuksen tavoitteita että yhteiskunnan tarpeita ja lisäisi ymmärrystämme historiallisen tiedon rakentumisen prosesseista.

Hankkeen keskeisiä tutkijoita ovat KT, FL Anna Veijola ja dosentti Matti Rautiainen. Hanketta johtaa dosentti Simo Mikkonen. Hanke on osa Minna-Riitta Luukan johtamaa kolmen osahankkeen (JY+HY) konsortiota, joka keskittyy historian tekstitaitojen tutkimukseen ja niiden kehittämiseen kielitieteen, historian ja kasvatustieteen näkökulmista. Konsortio sai Akatemialta kokonaisuudessaan 840000 euroa, josta 280000 on kohdennettu tälle osahankkeelle. Rahoitus on myönnetty ajalle 1.9.2016–31.8.2020.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä