Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta (TeHO)

Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta - Teaching history outside the box

TEESIMME:

1. Historia on nykyisyyttä ja tulevaisuutta, ei menneisyyttä varten

2. Hyvä kysymys on parempi kuin pussillinen muusia

3. Historia on taitoaine

4. Sisällöllä on merkitystä

5. Maailmamme koostuu ilmiöistä, ei oppiaineista tai tieteenaloista

6. Merkityksillä on merkitystä

Kurkkaa sivulle "Historian taidot" ja lue lisää teesiemme taustoista!

Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa


Monilukutaito ja tutkiva ote historian opetuksessa

Viimeisten vuosien aikana meille on useaan kertaan esitetty kysymyksiä tutkivan oppimisen ja monilukutaidon määritelmistä. Molempiin on toki olemassa useanlaisia määritelmiä. Pidämme kuitenkin tärkeämpänä uteliaisuutta ja halua ymmärtää sitä, mistä monilukutaidoissa ja tutkivassa oppimisessa on kyse. Haluamme että käsitteiden lisäksi ne ymmärrettäisiin myös käytännön toimintana.

Oheiset oppimateriaalit ovat syntyneet Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella järjestetyssä täydennyskoulutuksessa, jossa nostimme keskiöön taitopohjaisen ja tutkivan historianopetuksen edistämisen ja kehittämisen kouluissa. Koulutukseen osallistuneet opettajat kehittivät tutkivalla otteella omaa opetustaan toteuttamalla koulutuksen aihepiiriin istuvan kokeilun. Nämä oppimateriaalit ovat näiden kokeilujen tulosta. Ne sisältävät ohjeet opetuskokeilun toteuttamiseksi, arvioimiseksi, sekä lähdeaineistoja, kokeilujen tueksi.

Uteliaita ja inspiroivia hetkiä kehittämistyön parissa!
Anna, Matti, Sanni ja Simo

MONILUKUTAIDOT JA TUTKIVA OTE HISTORIAN OPETUKSESSA
Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa
Toimittaneet Anna Veijola, Matti Rautiainen, Sanni Kupiainen & Simo Mikkonen
Taittanut Petri Voudimäki / Studio Woudin
Jyväskylän yliopisto (2018)
ISBN 978-951-39-7641-5

OPH:lta rahoitusta historian opettajien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi Jyväskylässä 2017-2018

Koulutus päättyi 9.11.2018. Kiitokset kaikille osallistuneille ja mukana olleille!

Historian ja etnologian laitoksella, Opettajankoulutuslaitoksella ja Jyväskylän normaalikoululla toimiva tutkijaryhmä järjestää Opetushallituksen rahoituksella syksyllä 2017 alkavan täydennyskoulutuksen otsikolla
"Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista".

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää historianopettajien verkosto, jossa kehitetään taitopohjaista ja tutkivaa historianopetusta. Koulutuksen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjaamme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Opettajien tueksi hankkeessa rakennetaan tutkiva opettaja –verkosto, jossa jaettavia kehittämisideoita ja osaamista on mahdollista viedä myös koulutuksen ulkopuolisille opettajille.

Koulutus on 1,5 vuoden mittainen ja tarkoitettu kaikille historiaa työkseen opettaville alakoulusta toiselle asteelle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä