Ekososiaalista sivistystä Keljonkankaalla 2020

Projektin tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 
  • osaa toimia työyhteisön jäsenenä: osaa eritellä omia ja ryhmän valmiuksia työyhteisönä ja ymmärtää yksilön vastuun toimivan ja hyvinvoivan ryhmän sekä työyhteisön jäsenenä
  • ymmärtää yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden merkityksen oppilaan kehityksessä
  • osaa luoda, ohjata ja arvioida ilmiölähtöisiä, monilukutaitoa ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä edistäviä oppimisprosesseja ja oppimateriaaleja
  • ymmärtää projektissa mukana olevien oppiaineiden luonteen ja mahdollisuudet eri oppisisältöjen integroinnissa
  • ymmärtää projektityöskentelyn luonteen ja osaa eritellä omaa projektityöskentelyosaamistaan
  • ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen merkityksen yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja osaa eritellä omaa suhdettaan siihen.

LINKKI PADLETIIN (6.10.) https://padlet.com/luttjuxt/3xu34w4uerhc38st

Linkkejä oman ymmärryksen lisäämiseen (ekososiaalisesta sivistyksestä)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä