Addams Family -projekti

Tervetuloa Addams Family -teatteriprojektiin!
Teatteriprojektissa voit opiskella kuvataiteen, musiikin sekä äikän POM-soveltavia osia tai vaikka tehdä oman jutun syventävien opintojen ilmiöopintoihin OKLS1409 yhteistyössä musiikinopettajaopiskelijoiden kanssa (musaopiskelijat tekevät OPEA615-opintoja). Näytelmää tullaan työstämään Jyskän ja Keski-Palokan koulujen 4. - 6.-luokkien kanssa monialaisesti, luovasti, erilaisia multimodaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen (mm. musiikin, kuvan, draaman ja pelillistämisen keinoin).

"Reunaehtoja":
 • toiminnan ytimenä on The Addams Family -kertomus ja sen eri versiot, teatteriesitys alusta toiminnalle
 •  kaikkia aineita käytetään, jotain itselle uutta työmuotoa oltava käytössä
 • työpajoja kouluille toteutetaan vähintään kahdeksan oppituntia
 • työskentelystä laaditaan verkko-oppimateriaalia yleiseen jakoon.

Projektin ohjaustiimiläiset:

Sanna Salminen (OKL), sanna.p.salminen@jyu.fi, p. 050 3791423
Maria Mäkivirta (OKL), maria.m.mäkivirta@jyu.fi p.046 9236663
Antti Niskanen (Jyväskylän kaupunginteatteri), antti.niskanen@jyvaskyla.fi, p. 050 4138027
Johanna Kainulainen (OKL & KLA), johanna.kainulainen@jyu.fi, p. 040 5233913
Aino Ylipiessa (draama) aino.m.ylipiessa@student.jyu.fi  p.0440950726

Vko Toimintaa Muuta huomioitavaa
37 ke15.9. klo 12.30–15.45 projektin aloitus, aikataulutusta ym. / teatterisyötteet, tiimeihin jakautuminen
Vivecassa
Aino mukana
38 ei tapaamista
kotitehtäväksi xx tutustuminen ja oman tavoitteen pohtiminen
39 keskiviikkona klo 12.30–15.45 syötetyöskentely: monialaisen oppimisen ytimessä & monilukutaito laaja-alaisena osaamisalueena (myös oppiaineiden näkökulmat) Johanna vetovastuussaaikataulujen sopimista koulujen kanssa
40 ei tapaamista  tutustumista, suunnittelua ym.
41 keskiviikkona klo 12.30–15.45 syötetyöskentelyä: draaman työtapoja sekä kouluttyöskentelyn suunnittelua
torstaina 14.10. klo 18.00 alkaen teatteriesitys niille, jotka eivät ole vielä nähneet näytelmää
 - tutustuminen teatteriin peruttu/siirretty (ks. viesti tiistailta 13.10.)
 vetäjänä Aino Ylipiessa
42 ei tapaamista (kouluillakin syysloma)  
43 syötetyöskentely: kuvataidetta ja musaa
HUOM! Päärakennuksen 4. kerros C418 ja C411
Antti poissa
oppilaisiin tutustumista
44 työskentelyä kouluilla oppilaisiin tutustumista

45 työskentelyä kouluilla  
46 työskentelyä kouluilla  
47 Projektin purku ke 24.11. klo 12.30 - 15  
48 Materiaalien viimeistelyä ja oppimisen arviointia  
  Verkkomateriaalien viimeistelyä
Tiimien itsearvioinnit ja henkilökohtaiset itsearvioinnit minttiin :)
 

Projektin työmäärän mitoituksesta (tarkennetaan projektin kuluessa)


Projektiin kuuluvat yhteiset tapaamiset kaikkien mukanaolijoiden kesken sekä työskentely koululla on mitoitukseltaan noin 2 op. Projektin suunnitteluun ja arviointiin 27 tuntia (1 op). Verkko-oppimateriaalin tuottamiseen käytetään vähintään 54 tuntia (2 op).
  • Työmäärää kasvatetaan tarpeen/tehtävien opintopisteiden mukaan mm. erilaisella syötetyöskentelyllä, ohjaustapaamisilla ja toiminnan reflektoinnilla ja syventämisellä, verkkomateriaalien laajentamisella jne.

Projektin tehtävät

Tarinan kertaaminen ja/tai siihen tutustuminen

Tutustu tai kertaa Addams Family -tarinaa ainakin yhdellä seuraavista tavoista
 • katsomalla kaupunginteatterin näytelmän
 • lukemalla näytelmän käsikirjoituksen
 • lukemalla Addams, C.The Addams family album -teoksen
 • katsomalla Perhe Addams -animaatioelokuvan vuodelta 2019
 • katsomalla The Addams Family -elokuvan vuodelta 1991
 • perehtymällä The Addams family: original Broadway cast recording -musikaaliin
 • tutustumalla Addams, C. My crowd -teokseen
 • katsomalla The Addams family -TV-sarjaa vuodelta 1964
 • lukemalla The Addams Family -sarjakuvaa (jos saat käsiisi)
 • tai millä tahansa löytämälläsi keinolla

Pajatyöskentelyn suunnittelu ja toteuttaminen: manuaali monialaisen oppimiskokonaisuuden pitämiseen

Suunnitellusta monotyöskentelystä tehdään viimeistelty verkkomateriaali, eli jokainen tiimi työstää Peda.netiin opettajan materiaalin monojen toteuttamisesta (ns. manuaali monon pitämiseen).

Manuaalissa avataan seuraavia näkökulmia:
 • ”Johdanto”:
  • Mikä on opetuksenne ydin, näkemyksenne oppimiskokonaisuudessa (ks. kuvio dioista)? Mitä työskentelyssänne tulee oppia?
  • Mihin perusopetuksen opetussuunnitelman toimintakulttuurin periaatteisiin se liittyy ja miten (se, mihin ryhmänä päädytte tulkitsemalla opetussuunnitelmaa, ei opetussuunnitelman tekstiä tähän siirrettynä).
  • Mitä laaja-alaista osaamista sen on tarkoitus kehittää (se, mihin ryhmänä päädytte tulkitsemalla opetussuunnitelmaa, ei opetussuunnitelman tekstiä tähän siirrettynä).
  • Mihin oppiaineisiin oppimiskokonaisuuden voi liittää?
  • Millaista muuta osaamista opetuksenne tulisi tuottaa oppilaalle?
  • Millaisiin teemoihin opetus voidaan jakaa?
  • Millaisia yhteistyökumppaneita monialaisessa oppimiskokonaisuudessa voi hyödyntää ja miten?
 • Miten oppimiskokonaisuus konkreettisesti toteutetaan valitulla luokka-asteella/opetusryhmällä tms. (ks. kuva alla)
  • Mitkä ovat oppimiskokonaisuuden tavoitteet (mitä tulisi oppia ja osata)?
  • Millaisella pedagogisella toiminnalla tavoitteisiin käydään käsiksi (konkreettinen toiminnan kuvaus tehtäväohjeineen)
  • Miten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan?

Huomioikaa ja tsekatkaa manuaalien laadinnassa vielä seuraavat asiat:

 • Tavoitteiden esittely ja avaaminen: materiaalissa tavoitteet ovat sidoksissa toimintaan ja käyvät selkeästi ilmi, materiaalissa osoitetaan mitä tehdään ja miksi?
 • Opitun arviointi: kuinka materiaali tukee oppilaan osaamisen kehittymistä ja auttaa arvioimaan sitä (huom. diagnostinen, formatiivinen ja summatiivinen arviointi)?
 • Sovellettavuus: Oppimateriaali jättää tilaa materiaalin käyttäjän luovuudelle ja antaa esimerkkejä omille sovelluksille?
 • Monipuolisuus: siinä hyödynnetty erilaisin tavoin verkkomateriaalin mahdollisuuksia?
 • Taustoitus: perehtyneisyys erilaisiin lähdemateriaaleihin, niitä on käytetty tarkoituksenmukaisesti ja käytetyt lähteet ovat näkyvillä?
 • Käytettävyys: Materiaali ja sen kieli on selkeää, havainnollista, ymmärrettävää ja yksitulkintaista, ja materiaalia on helppo käyttää? Kohderyhmä ja eriyttäminen on huomioitu monipuolisesti?

Vinkkejä voi katsoa oheiselta sivulta, jossa on materiaalit yhden valtauspäivän koulutyöstä (alasivut eri luokka-asteille):

https://peda.net/id/f0dd968e65d

Tässä vielä avuksi myös kuva kokonaisuudesta, joka materiaalissakin tulisi olla tavalla tai toisella esillä:

kuva: Tarnanen & Kainulainen, 2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä