5 Liitteet ja taustadokumentit

Liitteet ja taustadokumentit

LIITE 1: Oppilaiden TVT-osaamistasotaulukko >>> TVT-osaamistasot.pdf

LIITE 2: Ohjelmointipolku perusopetuksessa >>> Ohjelmointipolku.pdf

LIITE 3: Mobiililaitteet ja turvallisuus

Mobiililaitteiden koulukäyttö vaatii huomioimaan joitakin asioita myös turvallisuusnäkökulmasta. Mobiilaitteiden kehoon kohdistuvaa radiosäteilyä voidaan Säteilyturvakeskuksen ohjeistuksen mukaan pienentää laitteiden oikealla käsittelyllä.

  • Matkapuhelimet säteilevät eniten puhelukäytössä ja tiedonsiirrossa, jolloin suositellaan handsfree -laitteen käyttöä ja puhelimen pitämistä irti kehosta, esim. pöydällä.
  • Tablettitietokoneiden osalta on vältettävä koskemasta verkkokäytön aikana laitteen WLAN-antennin sijaintikohtaan. Applen iPad-laitteissa antenni sijaitsee Koti-painikkeen oikealla puolella (kuva alla).
  • Kannettavan tietokoneen verkkokäytön osalta on vältettävä koskemasta laitteen WLAN-antennia. Konetta suositellaan pidettäväksi pöydällä tai pulpetilla käytön aikana, ei sylissä.
  • Langattoman verkon WLAN-lähettimet pitää sijoittaa niin, ettei niihin pääse koskemaan. Lähettimien paikka on katossa tai korkealla seinissä.

Mobiililaitteiden käytössä on huomioitava myös ergonomia ja ruututyöskentelyn pituuteen liittyvät suositukset. Niska- ja hartiakipujen välttämiseksi on laitetta hyvä pitää pulpetilla käytön aikana, eikä laitteiden käyttäminen saa olla yhtäjaksoisesti liian pitkäkestoista.

iPad-laitteen WIFI-antenni sijaitsee Koti-painikkeen oikealla puolella laitteen alareunassa.

Lähde ja lisätietoja:

STUK: Radioaallot ympäristössämme

http://www.julkari.fi/handle/10024/125181

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä