Oma Polku

Oma polku

Oma polku -toiminnassa autetaan Suomeen yksin, ilman perhettä tulleita nuoria löytämään oma polkunsa uudessa kotimaassa. Toiminnassa omankieliset mentorit ohjaavat pienryhmiä ja auttavat nuoria heille ajankohtaisissa asioissa. Kerran kuukaudessa järjestetään “Yhdessä! Nuorten tapaaminen”, joka on avoin tapaamispaikka maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille nuorille. Lisäksi suomalaisia tai pidempään Suomessa asuneita nuoria perehdytetään toimimaan vapaaehtoisina isosiskoina ja -veljinä nuorille.

Oma polku -isosisaruksena toimiminen on vapaaehtoistehtävä
, jossa voi toimia joko yksittäisen nuoren tai nuorten ryhmän kanssa. Toiminta tapahtuu suomeksi. Koulutuksessa saat tietoa yksin tulleiden nuorten tilanteesta Suomessa, kotoutumisen tukemisesta, isosisaruksena toimimisesta ja setlementtityöstä.

Lue lisää toiminnasta ja katso seuraavat koulutuspäivät: http://jyvala.fi/jyvalan-setlementti/hankkeet-ja-projektit/oma-polku/