14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen


ARVIOINTI

Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 14 Vuosiluokat 3-6 alalukua 14.4
Oppiaineet vuosiluokilla 3 -6 ja liitteitä 1-3 Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen mukaisesti.
Kuudennen vuosiluokan arviointikriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen. Arviointikriteerit löytyvät omana tiedostonaan:
Arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä