Yläluokkien rangaistuskäytäntö

Yläluokkien kurinpitotoimet keskittyvät kasvatuskeskusteluihin ja asiantuntijoiden kanssa pidettäviin keskusteluihin

Näiden toimien tarkoituksena on auttaa ja tukea oppilasta kohti asiallista käyttäytymistä.

Plagiointi ja lunttaus
2 tuntia jälki-istuntoa. Suoritus on hylätty eikä uusintamahdollisuutta kyseiseen suoritukseen ole. Opettaja tiedottaa asiasta huoltajaa.

Kasvatuskeskustelu

6 Wilman merkintää (ensimmäiset 6 jokaisen lukuvuoden aikana) tai oppilas tupakoi/sähkötupakoi koulun alueella (tupakoinnista seuraa lisäksi jälki-istunto, terveydenhoitajan palaveri sekä oppilaan soitto kotiin opettajan/rehtorin läsnäollessa).
Kasvatuskeskustelun kesto on enintään 2 tuntia.

Jälki-istunto ja asiantuntijapalaveri
Seuraavat 6 Wilman merkintää tai oppilas tupakoi/sähkötupakoi koulun alueella tai oppilas käyttäytyy törkeästi/rikkoo törkeästi järjestyssääntöjä tai poistuu luvatta koulualueelta tai pinnaa oppitunnilta.
4 peräkkäisen jälki-istunnon jälkeen pidetään asiantuntijapalaveri, jonka LO/LV kutsuu koolle.
6 peräkkäisen jälki-istunnon jälkeen (7.) harkitaan kirjallista varoitusta.
Mikäli tämän jälkeen tulee vielä 4 jälki-istuntoa (11.), pidetään 2. asiatuntijapalaveri. LO/LV kutsuu koolle, rehtori on mukana.
Jos jälki-istunnot jatkuvat kirjallisen varoituksen ja asiantuntijapalaverin jälkeenkin, harkitaan määräaikaista erottamista. Erottamispäätöksen tekee sivistyslautakunta.
Asiantuntijapalaverin voi pitää toki muulloinkin eli heti, kun huoli herää oppilaasta. Koollekutsujana LO/LV tai muu henkilökuntaan kuuluva sekä oppilaan huoltaja.
ASIANTUNTIJAPALAVERISTA TÄYTETÄÄN AINA KIRJALLINEN OPPILASHUOLTOKERTOMUS.