Päihdetoimintamalli

PÄIHDETOIMINTAMALLI - koulun velvollisuus on puuttua päihteidenkäyttöön tai käytön epäilyyn

OPPILAAN NÄHDÄÄN TUPAKOIVAN (myös sähkötupakka) KOULUN ALUEELLA
1. Kerta: Opettajan tai rehtorin läsnä ollessa oppilas soittaa huoltajalleen ja kertoo tilanteen. Samalla oppilas ja huoltaja kutsutaan koululle luokanopettajan tai luokanvalvojan kasvatuskeskusteluun. Määrätään 1 tunnin jälki-istunto. Oppilaalle järjestetään keskustelu terveydenhoitajan kanssa tupakoinnin vaaroista.
2. Kerta: Kutsutaan oppilas ja huoltaja koululle. Määrätään 2 tuntia jälki-istuntoa.
Seuraavista kerroista oppilas ja huoltaja kutsutaan yksilölliseen oppilashuoltoryhmään kuultaviksi. OHR harkitsee jatkotoimenpiteet.
Seuranta-aika on yksi vuosi.

OPPILAAN EPÄILLÄÄN TUPAKOIVAN KOULUN ALUEELLA TAI EDESAUTTAVAN TOISTEN TUPAKOINTIA
1. Kerta: Opettajan tai rehtorin läsnä ollessa oppilas soittaa huoltajalleen ja kertoo tilanteen.
2. Kerta: Kutsutaan oppilas ja huoltaja koululle luokanopettajan tai luokanvalvojan kasvatuskeskusteluun. Oppilaalle järjestetään keskustelu terveydenhoitajan kanssa tupakoinnin vaaroista.

OPPILAS PÄIHTYNEENÄ TAI HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA KOULUSSA
Opettaja tai joku muu kouluyhteisön jäsen toteaa tai epäilee oppilaan olevan päihtynyt tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
Ilmoitus rehtorille tai apulaisrehtorille, joka toimittaa oppilaan terveyskeskukseen ja ottaa yhteyttä huoltajaan.
Asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
Rehtori/apulaisrehtori harkitsee rangaistuksen koulun järjestyssääntöjen puitteissa.
Tarvittaessa neuvottelu yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä koulunkäynnin tukemiseen liittyvistä asioista.

OPPILAAN EPÄILLÄÄN KÄYTTÄVÄN PÄIHTEITÄ TAI HUUMEITA
Oppilaan epäillään päihteiden tai huumeiden käytön takia vaarantavan terveytensä ja laiminlyövän koulunkäyntiä.
Luokanvalvoja/-opettaja ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan tilanteen arviointia varten.
Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin, jolloin ilmoitetaan huoltajalle oppilasta koskevasta päihde- tai huume-epäilystä. Huoltajaa kehotetaan viemään oppilas lääkärin vastaanotolle, jossa tehdään mahdollinen huumetesti. Sovitaan neuvottelu koululla huoltajan kanssa. Vaikka epäily olisikin aiheeton, on oppilaan käytöksenmuutoksen syy selvitettävä yhdessä huoltajan kanssa.
Jos huoltaja ei suostu neuvotteluun eikä yhteistyöhön, tehdään lastensuojeluilmoitus.
Päihde- tai huume-epäily käsitellään yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä, jossa sovitaan myös jatkotoimenpiteet.