Hallituksen työnjako

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia koulumme oppilaita.


Hallituksen tehtävänä on:
 • johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa
 • käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esilletuomia asioita
 • ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä opettajakunnalle, rehtorille ja yhteistyötahoille
 • pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa
 • tehdä lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä

Hallituksen ohjaavina opettajina toimivat Mikko Paappanen ja Sanna Långström

Hallituksen työnjako

Puheenjohtajan tehtävät

 • Valmistella esityslistaa ja kokousta yhdessä sihteerin, varapuheenjohtajan ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa.
 • Kutsua hallituksen kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta.
 • Johtaa kokousta ja jakaa puheenvuoroja sekä kopauttaa päätökset.
 • Valvoa yhdessä opettajan kanssa, ettei hallitus päätöksillään luokkaa kenenkään oikeuksia, tee laitonta päätöstä, käytä oppilaskunnan varoja tuhlaillen tai toimi muuten huolimattomasti.
 • Kannustaa muita hallituksen jäseniä rooleissaan.
 • Edustaa omaa kouluaan koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.
 • Toimii yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa.

Varapuheenjohtajan tehtävät

 • Olla tukena ja kannustajana puheenjohtajalle.
 • Hoitaa puheenjohtajan tehtävät kokouksessa, jos puheenjohtaja on estynyt.
 • Toimia esimerkiksi jonkin työryhmän vetäjänä.
 • Valvoa yhdessä puheenjohtajan kanssa oppilaskunnan taloutta ja sen kehitystä.

Sihteerin tehtävät

 • Laatia yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja opettajan kanssa kokouksen esityslista, pöytäkirja tai muistio ja toimittaa ne ohjaavalle opettajalle.
 • Toimia kokouksen sihteerinä.
 • Ottaa puhtaaksikirjoitettuun pöytäkirjaan allekirjoitus puheenjohtajalta ja pöytäkirjantarkastajilta.
 • Arkistoida pöytäkirjat tai muistiot.

Tiedotusvastaavan tehtävät

 • Huolehtia, että kokousilmoitukset yms. ovat ajallaan tiedossa.
 • Tiedottaa hallituksen jäseniä tulevista tapahtumista yms.
 • Huolehtia pöytäkirjoihin allekirjoitusket ja toimittaa ne oikeisiin paikkoihin.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä