Hallituksen työnjako

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia koulumme oppilaita.


Hallituksen tehtävänä on:
  • johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa
  • käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esilletuomia asioita
  • ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä opettajakunnalle, rehtorille ja yhteistyötahoille
  • pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa
  • tehdä lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä

Hallituksen ohjaavina opettajina toimivat Mikko Paappanen ja Sanna Långström

Hallituksen työnjako

Puheenjohtajan tehtävät

Valmistella esityslistaa ja kokousta yhdessä sihteerin, varapuheenjohtajan ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa. Kutsua hallituksen kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta. Johtaa kokousta ja jakaa puheenvuoroja sekä kopauttaa päätökset....

Varapuheenjohtajan tehtävät

Olla tukena ja kannustajana puheenjohtajalle. Hoitaa puheenjohtajan tehtävät kokouksessa, jos puheenjohtaja on estynyt. Toimia esimerkiksi jonkin työryhmän vetäjänä. Valvoa yhdessä puheenjohtajan kanssa oppilaskunnan taloutta ja sen kehitystä.

Sihteerin tehtävät

Laatia yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja opettajan kanssa kokouksen esityslista, pöytäkirja tai muistio ja toimittaa ne ohjaavalle opettajalle. Toimia kokouksen sihteerinä. Ottaa puhtaaksikirjoitettuun pöytäkirjaan allekirjoitus puhe...

Taloudenhoitajan tehtävät

Valvoa yhdessä puheenjohtajan kanssa oppilaskunnan taloutta, sen kehitystä ja varainkäytön tarkoituksenmukaisuutta. Huolehtia oppilaskunnan varainhoidosta ja kirjanpidosta. Kehittää yhdessä muun hallituksen kanssa uusia varainhankintakeinoja.