KiVa-koulu

KiVa-koulu 2018-2019

Koulumme osallistuu tänä lukuvuonna edellisen lukuvuoden tapaan KiVa Koulu -ohjelmaan.
KiVa Koulu -ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista KIusaamisen VAstainen tai KIusaamista VAstustava. Tänä lukuvuonna KiVa Koulu -ohjelma kohdistetaan erityisesti ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaisiin KiVa Koulu -tuntien muodossa.


Opettajille ohjelma tarjoaa yhtenäisen ja tutkitun toimintamallin, jonka mukaan kiusaamistapauksia koulussa käsitellään. Ohjelman on todettu merkittävästi vähentäneen kouluissa esiintynyttä kiusaamista ja vaikuttaneen oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja oppimismotivaatioon.

Tietoon tulleet kiusaamistapaukset käsittelee koulussa toimiva tiimi.
Alakoulussa Mari Kärnä, Marika Yli-Honkola, Marja-Leena Nieminen ja Terhi Kuurne
Yläkoulussa: Markus Tuominen, Taina Varjus ja Terhi Kuurne
Mikäli kiusaamista esiintyy, tulee siitä välittömästi kertoa jollekin koulun aikuiselle, joka on yhteydessä KiVa-tiimiin prosessin käynnistämiseksi.

Vanhemmille suunnattua tietoa löytyy täältä: http://www.kivakoulu.fi/vanhemmat

Lisätietoa: www.kivakoulu.fi