Mieskonmäen koulu

Vanhempainneuvoston kokous, Mieskonmäen koulun vanhempainilta

Aika ja paikka: omalla koululla ma 23.9.2019 klo 19.00

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Oppilasjäsenten esittely

6§ Vanhempainneuvoston puheenjohtajan, varapj., sihteerin ja rahastonhoitajan valinta lv 19-20

7§ Katsaus lukuvuoteen ja lukuvuoden tapahtumat

8§ Työsuunnitelma ja koulun säännöt

9§ Retkitili ja varainkeruu

10§ Leirikoulu/opintoretki/-retket

11§ Wilman ja peda.netin käyttö

12§ Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma, erityiskohteena koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus Mikko Lautala / Ramboll

13§ Muut asiat

14§ Kokouksen päättäminen