Mieskonmäen koulu

Vanhempainneuvoston kokous, Mieskonmäen koulun vanhempainilta

Aika ja paikka: omalla koululla ti 18.2.2020 klo 18.00

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Katsaus lukuvuoteen ja kevään tapahtumat

6§ Retkitili

7§ Leirikoulu, kevään opintoretki

8§ Muut asiat

9§ Kokouksen päättäminen