Opetussuunnitelma

Alakoulun tuntijako 2014-2015

Vuosiluokka 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Äidinkieli ja
kirjallisuus AI
S2 suomi toisena
kielenä
7 7 5 5 5 5
Matematiikka MA 3 3 4 4 4 4
Ympäristö-ja
luonnontieto YM
2 2 3 3
Biologia ja
Maantieto BG
2 2
Fysiikka ja
Kemia FYKE
1 1
Uskonto
UE uskonto ev.lut
UO uskonto ortdoksinen
Ui uskonto islam
ET elämänkatsomus-
tieto
1 1 1 2 1 2
Historia HI 2 1
Taito -ja
taideaineet
7 7 9 8 8 8
Musiikki MU 1 2 2 1 1 1
Kuvataide KU 2 1 2 2 2 2
Käsityö KÄ
TS tekstiilityö
TN tekninentyö
2 2 2 2 2 2
Liikunta LI 2 2 3 3 3 3
A-kieli 2 2 2 2
Vapaaehtoinen A-kieli
ESA= espanjan kieli
RAA= ranskan kieli
3 3
Oppilaan
vkotunti-
määrä
20 20 24 24 25 25

Yläkoulun tuntijako

  7. 8. 9.  
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3  
A-kieli (englanti) 2 3 3  
B1-kieli (ruotsi) 2 2 2  
Matematiikka 3 3 4  
Fysiikka 1 1,5 1  
Kemia 1 1,5 1  
Biologia 1 1 2  
Maantieto 1 1 1  
Historia 2 2 -  
Yhteiskuntaoppi - - 3  
Uskonto/ET 1 1 1  
Terveystieto 1 1 1  
Musiikki 1,5 0,25 0,25  
Kuvataide 2 - -  
Käsityö 3 - -  
Liikunta 2 2 2  
Kotitalous 3 - -  
Oppilaanohjaus 0,5 0,75 0,75  
Valinnaisaineet        
         
Liikunta 2      
A-kori   6 4  
B-kori   1 1  
Yhteensä 30/32 30 30