Poissaolon portaat

Poissaolot ja niiden selvittäminen

Mieskonmäen koululla on Joutsan yhtenäiskoulun tapaan käytössä malli poissaoloihin puuttumiseen. Mallin tarkoitus on lisätä turvallisuutta ja vähentää poissaoloja. Malli on myös ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään lisäämään oppilaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Malli selventää, kuinka koulussa tullaan reagoimaan poissaoloihin. Huoltajalla,luokanvalvojalla, luokanopettajalla, oppilaalla ja koulun oppilashuollolla on omat velvollisuudet poissaoloihin liittyen.

Mallia kutsutaan nimellä poissaolon portaat. Mallissa poissaolot kasvavat portaiden mukaisesti. Jokaisella portaalla on oma tuntimäärä, jonka mukaan opettaja, oppilas, huoltaja tai oppilashuolto tilanteeseen reagoi.

 Luokanopettaja

 • merkitsee poissaolot

 • on välittömästi yhteydessä huoltajiin selvittämättömistä poissaoloista ja pyytää vanhempia selvittämään poissaolot (esim. Wilmassa selvittämätön -> luvaton tai selvitetty)

 • keskustelee opiskelijan kanssa poissaoloista

 • on yhteydessä oppilashuoltoon poissaolojen jatkuessa

 • tekee yhteistyötä koulun muun henkilökunnan kanssa (erityisopettaja, kuraattori jne), jotta poissaolot vähenevät ja oppilaan tarvitsema tuki on riittävää

  Huoltaja

- Selvittää selvittämättömän poissaolon viikon kuluessa seuraavilla Wilman merkinnöillä: 

 • Selvitetty syy:mikä?, Myöhästyminen, Sairas tai Luvaton  
 • keskustelee lapsensa kanssa ja huolehtii omalla toiminnallaan, että poissaolot loppuvat (luvattomat)
 • on yhteydessä kouluun/oppilashuoltoon tarpeen vaatiessa

Oppilas

 • huolehtii poissaolosta aiheutuneet tekemättömät tehtävät tehdyksi

 • keskustelee opettajan kanssa, jos huomaa poissaolojen aiheuttavan haasteita koulunkäynnissä

Oppilashuolto

 • luokanvalvoja konsultoi oppilashuoltoa poissaolojen ylittäessä tietyn tuntimäärän (luvattomat/sairauspoissaolot)

 • mahdollinen yksilökohtainen oppilashuollon tarve arvioidaan ja tukea toteutetaan arvion mukaisesti

 • tarvittaessa konsultoidaan lastensuojelua 

 • ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä koulun henkilökunta on  yhteydessä lapsen huoltajiin.

 • luokanvalvoja, rehtori tai sovitusti oppilashuollon työntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen viimeistään silloin, kun poissaolot (luvattomat) ylittävät huoltajiin yhteydessä olemisen jälkeen 60h. On myös tärkeää muistaa, että vaikka poissaolot alittavat tämän määrän, huolen noustessa lapsen tilanteesta, tekee opettaja tms. taho tarpeen mukaan lastensuojeluilmoituksen.

 • yhteistyössä lastensuojelun kanssa pyritään siihen, että lapsen koulunkäynti säännöllistyy.

  Linkki: Joutsan yhtenäiskoulu, Poissaolon portaat ja kurinpitomalli

  https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/yleisinfo/koulun-saannot/poissaolon-portaat/nimet%C3%B6n-c7f9