Psykologi

Psykologipalvelut lukuvuonna 2016-17

Heidi Rautio, p. 014-2692236
Maria Päivinen, p. 050-4113473

etunimi.sukunimi(a)seututk.fi

Psykologin työ perusterveydenhuollossa on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työskentelyä. Koulupsykologi on arvioiva työntekijä, jolla on mahdollisuus tarjota supportiivista työskentelyä oppilaan keskustelutuen tarpeen tilanteissa, elämänkriiseissä ja oppimisvaikeusprosesseissa kognitiiviset psykologiset tutkimukset.
Mikäli oppilas on asiakkaana, yhteistyö huoltajan kanssa on olennaista.
Palvelu on perusterveydenhuollossa maksutonta.
Oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä, ajan saa varata ilman lääkärin lähetettä.
Pyynnön voi tehdä myös koulun edustaja tai huoltaja