Koulun säännöt

Koulun järjestyssäännöt

Mieskonmäen koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri ja oppimisympäristö. Kun otamme toisemme huomioon ja käyttäydymme myönteisesti niin oppitunneilla kuin välitunneillakin luomme koulun, jonne on hyvä tulla.

1. YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ
• Koulussa noudatamme yleisiä hyviä tapoja.
• Tervehdimme kohteliaasti.
• Käytämme asiallista puhekieltä.
• Kunnioitamme toisten yksilöllisyyttä. Hyväksymme ympärillämme erilaisuutta. Emme kiusaa ketään.
• Pukeudumme koulussa asiallisesti. Vaatteissa olevissa teksteissä ei loukata ketään henkilöä tai kansanryhmää, rotua tai kansallisuutta.
• Emme käytä koulussa matkapuhelinta tai muita tietovälineitä toista loukkaavaan viestintään tai emme jaa verkossa toisesta otettua kuvaa ilman lupaa.
• Pidämme huolta omien tavaroidemme lisäksi toisten ja koulun omaisuudesta sekä ympäristöstämme. Kiusaamisesta, tapaturmista, vahingoista ja turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitamme heti koulun henkilökunnalle.
• Jokainen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka on tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut koulun omaisuudelle tai yksityiselle omaisuudelle.
• Koulumatkalla käyttäydymme hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaisesti.
• Polkupyörät säilytämme koulun pihalla niille varatuilla paikoilla ja niiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty. Suosittelemme pyöräilyä vasta toisesta luokasta alkaen.
• Laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuonti kouluun on kielletty.

2. OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT
• Tulemme ajoissa oppitunneille opiskeluvälineet mukanamme.
• Annamme työrauhan. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn ja oppimiseen.
• Elektronisten laitteiden häiritsevä ja muuhun kuin oppimiseen liittyvä käyttö on koulupäivän aikana kielletty.
• Koulun alueelta poistun vain opettajan luvalla.
• Kivien, lumipallojen yms. heittely välituntisin on kielletty.

3. RUOKAILU
• Ruokailussa odotamme vuoroamme rauhallisesti ja ruokailemme hyvin tapojen mukaisesti.

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa riippumatta siitä missä opetus tapahtuu, esim. muissa kouluissa ja opintoretkillä.

Näitä sääntöjä voidaan tarkentaa ja täydentää opettajien antamilla kirjallisilla ja suullisilla ohjeilla.

Niissä asioissa, joista ei säännöissä erikseen määrätä, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.