Ohjeita matkalle

Matkan säännöt

Säännöt
Joutsan lukion kansainvälisyystoiminta
Matkat

Ranskan matka

Sääntöjen tavoitteena on mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen matka kaikille ja hyvä yhteishenki kaikkien kesken.
Olemme kaikki matkalla Joutsan lukion kansainvälisinä edustajina.

1. Opettajien, vanhempien ja opiskelijoiden yhdessä laatimia sääntöjä noudatetaan ehdottomasti koko matkan ajan.
2. Kaikkia sovittuja aikatauluja noudatetaan täsmällisesti.
3. Kaikissa tilanteissa käyttäydytään ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan.
4. Yhteisistä tilaisuuksista ja sovituista käyntikohteista poisjäänti on ehdottomasti kielletty.
5. Matka on savuton ja päihteetön.
6. Moottoriajoneuvojen kuljettaminen on kielletty.
7. Opiskelija voidaan lähettää kotiin ennen matkan päättymistä seuraavista syistä:
  • Opiskelija rikkoo matkalle laadittuja sääntöjä.
  • Opiskelija ei osallistu kaikille järjestettyyn ohjelmaan.
  • Opiskelija käyttää alkoholia, tupakkaa, nuuskaa tai muita päihteitä.
  • Opiskelija käyttäytyy sopimattomasti tai loukkaavalla tavalla isäntäyhteisöä kohtaan tai vaarantaa itsensä tai muita tai aiheuttaa omaisuusvahinkoja.
Kaikista sääntörikkomuksista ja poikkeuksellisista tilanteista otetaan yhteyttä opiskelijan huoltajiin ja yhdessä heidän kanssaan sovitaan jatkotoimenpiteistä.
Jos opiskelija joudutaan lähettämään kotiin kesken matkan, opiskelijan huoltajat vastaavat kustannuksista.