Kurssien suorittamisohjeet

Kurssien suoritus ja arviointi

Kurssit voidaan suorittaa:

(Kurssin ja oppiaineen arviointi ja uusintakuulustelumenettely on luettavissa tarkemmin opetussuunnitelman kohdasta arviointi).

  • osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen
  • opiskelemalla itsenäisesti rehtorin ja ao. opettajan luvalla opettajan antamien ohjeiden mukaan, sekä osallistumalla kurssikokeeseen
  • suorittamalla toisessa oppilaitoksessa kurssia vastaava opintokokonaisuus ja osallistumalla
  • tarvittaessa vaadittavaan lisäkuulusteluun
  • taito- ja taideaineita ei kuitenkaan voi suorittaa itsenäisesti opiskellen
  • kurssien suoritusjärjestys on opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kurssikuvauksen jälkeen


Kaksi kurssia samaan aikaan:

Erityisestä syystä oppituntien päällekkäisyyden tms. takia voidaan suorittaa kahden eri oppiaineen kursseja samanaikaisesti rehtorin ja ao. aineenopettajan luvalla. Tällöin on sovittava molempien aineopettajien kanssa käytännön toteutus: mm. mille tunneille opiskelija osallistuu, mitä asioita suorittaminen edellyttää ja mitä apua on kurssin suorittamiseen saatavissa. Kurssikokeeseen osallistutaan muun opintoryhmän mukana.


Etenemiseste:

Etenemiseste seuraa, mikäli opiskelijalla on oppiaineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja 4 tai K, kuin oppiaineen hyväksytty suoritus sallii. Etenemisesteestä huolimatta opiskelija saa vielä aloittaa seuraavan kurssin opiskelun, jos muutoin koko lukion oppimäärän suorittaminen viivästyisi kohtuuttomasti.

Kurssin arviointi:

Kurssin pituus on keskimäärin 38 oppituntia. Kurssin arvioinnissa sovelletaan samoja periaatteita riippumatta opiskelutavasta. Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.

  • läsnäolo oppitunneilla ja osallistuminen opetukseen
  • kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen
  • kurssikoe

Kurssin suorittaminen uudelleen:

1) Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan tai kurssin suoritus muutoin hylätään, on opiskelijalla mahdollisuus suorittaa kurssi erillisessä kuulustelussa, joka voi olla uusintakuulustelu tai muulla tavoin järjestetty tilaisuus.

2) Jos opiskelija on ollut poissa puolet kurssista tai enemmän, koko kurssi on käytävä uudestaan. Runsaat poissaolot, jotka heikentävät tavoitteisiin pääsemistä, voivat vaikuttaa kurssi-arvosanaan.

3) Merkintä K tarkoittaa keskeneräistä kurssia. Selvitä silloin opettajan kanssa mitä tehtäviä sinulla on vielä palauttamatta. Keskeneräiset kurssit kannattaa aina tehdä ajoissa kasaan.

4) Plagiointi on kiellettyä ja se aiheuttaa kurssin hylkäämisen ja opiskelija tekee koko kurssin uudestaan.

5) Hyväksytyn kurssin voi uusia kerran. Parempi arvosana jää voimaan.


Oppiaineen oppimäärän arviointi:

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä kurssiarvosanoja saa olla enintään seuraavasti:

1 – 2 kurssia 0

3 – 5 kurssia 1

6 – 8 kurssia 2

9 kurssia tai enemmän 3

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä kuulustelussa (yo-tentissä).

Lukion oppimäärän suoritus:

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärää vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä