Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa lukio-opintoja!

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Joutsan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy monella tavalla:

1) Työelämäyhteistyötä tehdään eri yritysten ja työpaikkojen kanssa eri oppiaineissa. Erilaiset vierailut eri työpaikoilla tai tunnille kutsutut vierailijat oppiaineen aiheeseen liittyen elävöittävät opeteltavaa asiaa, kielten tunneilla voidaan käydä yrittäjien kanssa työhaastatteluja vieraalla kielellä jne. Nämä ovat esimerkkejä aktiivisesta yhteistyöstämme. Vierailija-luennoitsija on mahdollista saada myös verkon kautta mukaan oppitunnille. Valtakunnallinen yrittäjän päivä 5.9. huomioidaan aina lukiollamme.

2) Ammattilaispäivä on joka 3. vuosi toteutuva yhteistyöpäivä, johon kutsumme eri alojen ammattilaisia kertomaan omasta työstään. Päivään osallistuvat sekä yläkoulun oppilaat että lukion opiskelijat, jotka valitsevat 3 "luentoa", joita käyvät kuuntelemassa.

3) Varainhankinnan eri muodot ovat yrittäjyyden käytännön opettelua ja kokemusten hankkimista varten. Varainhankinnan eri projektien kautta hankimme rahoitusta opiskelijoiden erilaisille kansainvälisyyteen ja/tai liikuntavalmennukseen liittyville projekteille.

4) OP2 -kurssi toteutetaan käytännössä projektien varainhankinnan rahastonhoitajan työn kautta. Kaksi opiskelijaa toimii kahden vuoden ajan projektiemme rahastonhoitajina yhdessä opettaja edustajan kanssa.