Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

ET01 Minä ja hyvä elämä (2op, 1.)
ET02 Minä ja yhteiskunta (2op, 2.)

Valinnaiset opintojaksot:

ET03 Kulttuurit (2op, 2.)
ET04 Katsomukset (2op, 2.)
ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op, 1.)
ET06 Tulevaisuus (2op, 3.)

Opintojaksojen sisällöt

ET01 Minä ja hyvä elämä (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt
 • minuus, elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva
 • hyvän elämän tekijöitä ja ulottuvuuksia
 • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä

ET02 Minä ja yhteiskunta (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • kriittinen ajattelu ja väitteiden järkiperäinen perustelu
 • yhteiskunnassa toimimisen ja aktiivisen kansalaisuuden tiedollisia perusteita
 • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusloukkaukset
 • globaali oikeudenmukaisuus, kestävä tulevaisuus, ilmastonmuutoksen torjunta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ET03 Kulttuurit (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • kulttuurin käsite ja merkitys 
 • kulttuuria koskevan tutkimuksen perusteita
 • kulttuuriperintö sekä kulttuurien vuorovaikutus 
 • etnisyys, rasismi ja muu syrjintä 

ET04 Katsomukset (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • katsomukset perustavina tapoina käsittää maailma 
 • ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutuminen ja katsomusten historiaa
 • poliittisia maailmankatsomuksia
 • katsomusten ilmeneminen elämäntavassa, taiteessa, urheilussa sekä suhteessa luontoon ja ympäristöön

ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt
 • uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä, esim. myytti, pyhä, riitti, symboli ja jumala
 • kristinusko, islam, buddhalaisuus ja hindulaisuus sekä Itä-Aasian katsomusperinteet
 • ateismi, agnostismi, uskonnottomuus ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
 • uskonnon ja uskonnottomuuden näkyminen ja vaikutus arkielämässä, politiikassa ja oikeudenkäytössä

ET06 Tulevaisuus (2op, 3.)

Keskeiset sisällöt
 • tulevaisuuden tutkimus; mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuden skenaarioita
 • digitalisaatio, koneoppiminen, tekoäly ja robotiikka sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • globaalisti vaikuttavat ekologiset muutokset
 • yksilön valinnat ja yhteistyö paremman tulevaisuuden puolesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä