Saksa

Saksan opintojaksot

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
SAB32 Matkalla maailmassa
SAB33/SAB21 Elämän tärkeitä asioita
SAB34/SAB22 Monenlaista elämää
SAB35/SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB36/SAB24 Kulttuuri ja mediat
SAB37/SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB38/SAB26 Yhteinen maapallomme

Opintojaksojen sisällöt

B2/B3 oppimäärä

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
 • löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
 • hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • rutiininomaiset viestintätilanteet
 • keskeisimmät viestintästrategiat
 • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

SAB32 Matkalla maailmassa (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
 • tavanomaiset asiointitilanteet

SAB21/SAB33 Elämän tärkeitä asioita (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

SAB22/SAB34 Monenlaista elämää (2 op)


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

SAB23/SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

SAB24/SAB36 Kulttuuri ja mediat (2 op)


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

SAB25/SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat
 • Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. 

SAB26/SAB38 Yhteinen maapallomme (2 op)


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset globaalit aiheet
 • kohdekieliset mediat
 • lähdekritiikki
 • suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen erot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä