Psykologia

Psykologian opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

PS01 Toimiva ja oppiva ihminen (2op, 1.)

Valinnaiset opintojaksot:

PS02 Kehittyvä ihminen (2op, 1.)
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (2op, 2.)
PS04 Tunteet ja mielenterveys (2op, 2.)
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op, 3.)
PS06 Psykabi (2op, 3.)

Opintojaksojen sisällöt

PS01 Toimiva ja oppiva ihminen (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt
 • ihmisen toiminnan psyykkinen, biologinen ja sosiaalinen näkökulma
 • perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista, hermoston toiminnasta ja sosialisaatiosta 
 • oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista
 • psykologian tutkimuksen perusteita

PS02 Kehittyvä ihminen (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt
 • Fyysis-motorinen, psyykkinen ja psykososiaalinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta 
 • kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus
 • kehityspsykologinen tutkimus

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita, esim. tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely
 • kognitiiviset toiminnot, esim. havaitseminen ja muisti sekä perustietoa niiden hermostollisesta perustasta
 • aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta
 • kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät
 
PS04 Tunteet ja mielenterveys (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • tunteet sekä perustietoa niiden hermostollisesta perustasta
 • hyvinvoinnin tekijöitä, esim. uni, itsesäätely ja resilienssi
 • mielenterveys ja mielenterveyden yleisimmät häiriöt
 • ei-kokeellinen tutkimus

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op., 3.)


Keskeiset sisällöt
 • persoonallisuus
 • motivaatio
 • älykkyys ja luovuus
 • kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet
 • persoonallisuuden- ja sosiaalipsykologian tutkimusesimerkkejä

PS06 Psykabi (2op, 3.)

Keskeiset sisällöt 
 • aiemmilla kursseilla opitun soveltaminen oman hyvinvoinnin näkökulmasta

 • opitun kertaaminen ja syventäminen

 • oma tutkimus

 • psýkologian ainereaaliin valmistautuminen

 
  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä