Maantiede

Maantieteen opintojaksot

Pakollinen opintojakso

GE01 Maailma muutoksessa (2op, 1.)

Valinnaiset opintojaksot

GE02 Sininen planeetta (2op, 2.)
GE03 Yhteinen maailma (2op, 2.)
GE04 Geomedia- tutki, osallistu ja vaikuta (2op, 3.)

Opintojaksojen sisällöt

GE01 Maailma muutoksessa (2op, 1.)

Maantiede tieteenalana ja alueelliset ajankohtaiset uutiset

Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja
 • ilmastonmuutosten mekanismit
 • nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
 • kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat
 • ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä
Ihmiskunnan muutoksia
 • väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset
 • puhtaan veden puute, nälkä
 • hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys
 • pakolaisuus
 • kestävän kehityksen sitoumukset


Valinnaiset opintojaksot

GE02 Sininen planeetta (2op, 2.)

Luonnonmaantieteellinen ajattelu

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä
 • ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa
 • veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmastoalueet
Kivikehä
 • maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varautuminen
Maannokset ja kasvillisuusalueet

GE03 Yhteinen maailma (2op, 2.)

Ihmismaantieteellinen ajattelu

Väestö, asutus ja kulttuurit
 • väestörakenne ja väestönmuutokset
 • asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet
 • kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten alkuperäiskansojen asema
Kaupungit ja kaupungistuminen
 • maankäyttö ja rakennettu ympäristö
 • kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit
Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • maa-, metsä- ja kalatalous
 • kaivannaiset, energialähteet
 • teollisuus
 • kiertotalous
Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus
 • saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu
 • globalisaatio
 • innovaatioiden alueellinen leviäminen
 

GE04 Geomedia- tutki, osallistu ja vaikuta (2op, 3.)

Maantieteellinen tutkimus
 • geomedian käyttö
 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen
 • luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla
Aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • kaavoitus eri aluetasoilla
 • osallistumisen keinot
Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mukaan)
 • näkökulma voi olla aluemaantieteellinen tai ilmiöpohjainen, keskeistä aiheen käsittelyssä on alueellisuus sekä ymmärrys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta
 • tutkielma tai muu projekti laaditaan yksin tai ryhmässä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä