Äidinkieli ja kirjallisuus

Opintojaksoluettelo

Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoluettelo

Pakolliset opinnot:
ÄI1 Tekstit ja kirjoittaminen (2op)
ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus (2op)
ÄI3 Kirjallisuus 1 (2 op)
ÄI4 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
ÄI5 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op)
ÄI6 Kirjallisuus 2 (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot:
ÄI7 Vuorovaikutus 3 (9)
ÄI8 Kirjoittaminen 2 (2 op)
ÄI9 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Joutsan lukion omat valinnaiset (koulukohtaiset):
ÄI10 Ilmaisutaito (2 op)
ÄI11 Mediakurssi (2 op)
ÄI12 Luova kirjoittaminen (2 op)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksojen kuvaukset


PAKOLLISET OPINNOT: 

ÄI1 Tekstit ja kirjoittaminen (2 op)

Tekstien tulkitseminen, arviointi ja tuottaminen

Erilaisten tekstilajien tarkastelua mm. tekstin tavoitteen, kohderyhmän ja kontekstien näkökulmasta. Opetellaan tunnistamaan tekstien moniäänisyyttä ja intertekstuaalisuutta. Harjoitellaan erityisesti aineistopohjaisen tekstin kirjoittamisprosessia sekä aineistona olevan tekstin referointia ja kommentointia. Kerrataan kielen- ja tekstinhuoltoa. Laaja-alaiset 3,4.


ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus (2 op)

Kieli- ja tekstitietoisuus sekä ryhmäviestintätaidot

Harjoitellaan kieli- ja tekstitietoisuutta eri näkökulmista. Opiskellaan monilukutaitoa. Syvennetään ryhmäviestintätaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita analysoiden ja itse harjoitellen. Vuorovaikutustaitojen itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Laaja-alaiset 2, 6.


ÄI3 Kirjallisuus 1 (2 op)

Kirjallisuuden lukeminen ja analyysi

Harjoitellaan kirjallisuudentulkintaa erilaisten lähestymistapojen ja työkalujen avulla. Elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen. Kertomus ja kertomuksellisuus erilaisissa teksteissä, myös muissa kuin kaunokirjallisuudessa. Laaja-alaiset 3, 6.


ÄI4 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Kriittisen lukutaidon harjoittelu erityisesti mediatekstien avulla

Harjoitellaan tunnistamaan ja analysoimaan tekstien ideologisuutta ja erilaisia vaikuttamisen keinoja. Tarkastellaan ja tuotetaan kantaa ottavia ja vaikuttavia tekstejä. Sananvapaus, lähdekritiikki, mediakritiikki. Laaja-alaiset 4, 6.


ÄI5 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op)

Kirjoittaminen ja puhuminen

Kirjoittamisprosessin syventävää harjoittelua: erilaisten ilmaisutapojen vaikutus tekstiin, ideointi, rajaus ja näkökulman valinta, tekstien pohjalta kirjoittaminen. Oman äänen löytämistä sanataideharjoitusten avulla. Esiintymistaitojen harjoittelua, esiintymisrohkeuden kehittämistä, puheenvuoron rakentamista. Puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointia ja arviointia. Laaja-alaiset 1,2.


ÄI6 Kirjallisuus 2 (2 op)

Kirjallisuuden lukeminen ja analyysi

Syvennetään kirjallisuuden tuntemusta erilaisten kontekstien näkökulmasta. Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. Laaja-alaiset 3, 6.


VALINNAISET VALTAKUNNALLISET OPINNOT: 


ÄI7 Vuorovaikutus 3 (9)

Vuorovaikutustaitoja jatko-opintoja ja työelämää varten

Syvennetään ja monipuolistetaan rakentavan vuorovaikutuksen taitoja, oman näkemyksen vakuuttavaa esittämistä ja konfliktien ratkaisemisen taitoja. Erilaisia työelämän tilanteita, kuten kokous, neuvottelu ja työhaastattelu, ja niissä tarvittavien taitojen harjoittelua. Erilaisten vuorovaikutustilanteiden analyysia. Laaja-alaiset 2.


ÄI8 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Harjoitellaan kirjoitustaidon yo-koetta varten

Harjoitellaan laajahkojen, asiatyylisten aineistopohjaisten tekstien kirjoittamista. Suunnitellaan ja kirjoitetaan kantaaottavia ja pohtivia kirjoitelmia. Harjoitellaan aiheen rajaamista, näkökulman ja aineistojen valintaa sekä aineistojen käyttötapoja, tekstin muokkaamista, omaäänisyyttä sekä tekstinhuoltoa. Laaja-alaiset 3, 4, 6.


ÄI9 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Harjoitellaan lukutaidon yo-koetta varten

Erilaisten asia- ja mediatekstien sekä fiktiivisten tekstien analyysia, tulkintaa ja arviointia. Kriittisen ja kulttuurisen lukutaidon syventämistä. Oman tulkinnan perusteltu esittäminen ja kirjoittaminen eli kirjoitetaan harjoitusvastauksia lukutaidon kokeeseen. Tutkitaan mentoritekstejä. Laaja-alaiset 3, 4.

JOUTSAN LUKION OMAT VALINNAISET OPINNOT (koulukohtaiset):

ÄI10 Ilmaisutaito (2 op)

Heittäydytään rohkeasti ilmaisemaan itseä erilaisin tavoin, esimerkiksi improvisoiden ja mininäytelmiä rakentaen. Estradi on vapaa kaikenlaiselle esittämiselle ja itsensä likoon laittamiselle: tunteiden ilmaisulle, pöljäilylle, lohikäärmeille ja iloisille jäniksille. Välillä toki rauhoitutaan, rentoudutaan ja pohditaan, mitä tuli tehtyä. Tule sellaisena kuin olet! Arviointi: suoritusmerkintä. Laaja-alaiset: 1 - 6 opettajan harkinnan mukaan.


ÄI11 Mediakurssi (2 op)

Tutkitaan, mitä on media juuri nyt: lehtijuttuja, mainoksia, kuvia, videoita, sosiaalista mediaa, blogeja, vlogeja, pelejä ja elokuvaa. Mahdollisia harjoittelun kohteita: mainosanalyysi, oma vlogipostaus, oma mainos, haastattelu, mediapäiväkirja sekä elokuvan katsominen ja sen analysoiminen. Harjoitellaan mediakritiikkiä. Täällä opit myös kuin varkain ilman hammasten kiristelyä tärkeitä taitoja yo-kokeen kannalta. Arviointi: suoritusmerkintä. Laaja-alaiset 1 - 6 opettajan harkinnan mukaan.


ÄI12 Luova kirjoittaminen (2 op)

Matalan kynnyksen kurssi, jossa tehdään rentouttavia, suorittamispaineita poistavia kirjoitusharjoituksia ilman tiukkoja arvosanavaatimuksia. Tavoitteena on vapauttaa ilmaisua, etsiä omaa kirjoittajaääntä ja nauttia kirjoittamisesta. Kirjoitetaan runsaasti erilaisia pieniä tekstejä, esimerkiksi twiittejä, kierrätystekstiä, dialogia, kaavanovelleja, tunnelmakuvauksia, runoja, henkilökuvauksia, tyylimuunnelmia,... Opiskelijoiden toiveiden mukaan voidaan kirjoittaa myös laajahko teksti. Kurssilla on mahdollista saada opettajan palautetta omasta vapaa-ajalla kirjoitetusta proosa-, runo- tai näytelmätekstistä. Arviointi: suoritusmerkintä. Laaja-alaiset 1 - 6 opettajan harkinnan mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä