Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan opintojaksot

Yhteinen pakollinen opintojakso:

MAY01 Luvut ja yhtälöt (2op, 1.)

Pakolliset opintojaksot:

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (2op, 1.)
MAB03 Geometria (2op, 1.)
MAB04 Matemaattisia malleja (2op, 2.)
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (2op, 2.)
MAB06-07 Talousmatematiikka (2op, 3.)

Valinnaiset opintojaksot:

MAB08 Matemaattinen analyysi (2op, 2.)
MAB09 Todennäköisyysjakaumat (2op, 2.)
MAB10 Kertauskurssi (2op, 3.)

Opintojaksojen sisällöt

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (2op, 1.)

• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden ratkaiseminen
• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
• aritmeettinen lukujono ja summa
• geometrinen lukujono ja summa

MAB03 Geometria (2op, 1.)

• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
• geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa

MAB04 Matemaattisia malleja (2op, 2.)

• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
• ennusteet ja mallin hyvyys

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (2op, 2.)

• tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen
• todennäköisyyden käsite
• yhteen- ja kertolaskusääntö
• kombinaatiot ja tuloperiaate
• todennäköisyyslaskennan malleja

MAB06-07 Talousmatematiikka (2op, 3.)

Moduulit MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1op) ja MAB7 Talousmatematiikka (1op)

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1op)
• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
• indeksi
• korkokäsite, yksinkertainen korko
• verotus
• valuutat

MAB7 Talousmatematiikka (1op)
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
• talletukset ja lainat
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

MAB08 Matemaattinen analyysi (2op, 2.)

MAB8 Matemaattinen analyysi (2op)
• graafisia ja numeerisia menetelmiä
• polynomifunktion derivaatta
• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
• funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla

MAB09 Todennäköisyysjakaumat (2op, 2.)

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2op)
• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet (odotusarvo ja keskihajonta)
• toistokoe
• binomijakauma
• luottamusvälin ja virhemarginaalin käsit

MAB10 Kertauskurssi (2op, 3.)

• kerrataan lukion lyhyen matematiikan sisällöt
• valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä