Yhteiskuntaoppi

Edustore

Sinun pitää olla kirjautuneena Peda.netiin ennen kuin voit käyttää Edustore sisältöjä.

Yhteiskuntaopin opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

YH01 Suomalainen yhteiskunta (2op, 1.)
YH02 Taloustieto (2op, 2.)
YH03 Suomi, eurooppa ja muuttuva maailma (2op, 3.)

Valinnaiset opintojaksot:

YH04 Lakitieto (2op, 3.)


Opintojaksojen sisällöt


YH01 Suomalainen yhteiskunta (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt

Suomen yhteiskunnan rakenne
 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät
Demokratia ja oikeusvaltio
 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta
Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet
Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen
 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja
 • suomalainen sopimusyhteiskunta
 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen

YH02 Taloustieto (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt

Kansantalous ja sen toimijat
 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus
 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla
 • työ, yrittäjyys ja yritykset
Suomi globaalin talouden osana
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset
Talouspolitiikka
 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • julkinen talous ja sen tasapaino
 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op, 3.)

Keskeiset sisällöt

Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen
 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen
 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka
 • EU globaalina toimijana
Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

YH04 Lakitieto (2op, 3.)

Keskeiset sisällöt

Oikeusjärjestyksen perusteet
 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos
Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla
 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • varallisuusoikeus
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
 • työoikeus
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
 • prosessi- ja rikosoikeus
 • ympäristöoikeus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä