Liikunta ja terveystieto

Liikunnan opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

LI01 Oppiva liikkuja (2op, 1.)
LI02 Aktiivinen elämä (2op, 2.)

Valinnaiset opintojaksot:

LI03 Uudet mahdollisuudet (2op, 1.)
LI04 Yhdessä liikkuen/ Wanhojen tanssit (4op, 2.)
LI05 Virkistystä liikunnasta (2op, 3.)
LI06 Liikunnan lukiodiplomikurssi (2op)

Liikuntavalmennus:

LI11-14 Valmennustietous (8op, 1.)
LI21-24 Valmennustietous (8op, 2.)
LI31-32 Valmennustietous (4op, 3.)

L41-42 Futsal (4op, 1.)
L43-44 Futsal (4op, 2.)
L45 Futsal (2op, 3.)

Terveystiedon opintojaksot

Pakollinen opintojakso:

TE01 Terveys voimavarana (2op, 1.)

Valinnaiset opintojaksot:

TE02 Terveys ja ympäristö (2op, 2.)
TE03 Terveys ja yhteiskunta (2op, 3.)

Liikunnan opintojaksojen sisällöt


LI01 Oppiva liikkuja (2op, 1.)

• liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa opetusryhmän yhteisissä liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia (kesä-, talvi-, luonto- ja vesiliikunta) sekä sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti toteuttaen
• opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -leikit sekä peli

LI02 Aktiivinen elämä (2op, 2.)

• fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti liikkuen
• liikkuvuus ja kehonhuolto
• ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa
• yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät

LI03 Uudet mahdollisuudet (2op, 1.)

• uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
• liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen

LI04 Yhdessä liikkuen/ Wanhojen tanssit (4op, 2.)

• yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit, luontoliikunta tai muut projektiluonteiset kokonaisuudet
• oman tanssin suunnittelu ja harjoittelu

LI05 Virkistystä liikunnasta (2op, 3.)

• virkistystä lisäävät liikuntamuodot
• rentoutus ja kehonhuolto

LI06 Liikunnan lukiodiplomikurssi (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa
• pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt
• muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta

LI07 Tanssi/ musiikkiliikunta (2op)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tanssimuotoihin kuten jazz-, moderni, afro-, intialaiset tanssit, sekä reggae, latinotanssit ja hiphop. Kurssisisältöihin kuuluu myös musiikkiryhmäliikuntaa kuten aerobic, step-aerobic ja circuit -tunteja. Tuntien ohessa tutustutaan valmiisiin koreografioihin mutta oppilaat saavat tehdä niitä myös itse. Kurssin yhtenä tavoitteena on valmistaa esitys esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlaan, joulu- tai kevätjuhlaan.

LI11-32 Valmennustietous ja LI41-45 Futsal

Kurssit tarjoavat sekä urheilijoille että liikunnasta kiinnostuneille mahdollisuuden keskittyä valmentautumiseen ja oman kunnon kehittämiseen valmennuskurssiin varatuilla oppitunneilla. Tuolloin oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa henkilökohtaisen tai seurajoukkueen valmentajan laatimaa harjoitusohjelmaa, tai osallistua kurssin yhteiseen fysiikkaharjoitteluun. Yhteinen fysiikkaharjoittelu koostuu erilaisista voima-, nopeus-, kimmoisuus-, koordinaatio-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoitteista. Kurssiin sisältyy myös kaksi kertaa vuodessa toteutettavat kuntotestit. Valmennuslinjaa opiskeleville urheilijoille tarjoutuu myös tilaisuus osallistua henkilökohtaisille valmennusleireille, sekä kilpailuihin ja turnauksiin siten etteivät ne häiritse lukio-opintojen etenemistä.

Valmennuskurssin rinnalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös futsalkurssille. Tällä kurssilla paneudutaan futsalvalmentajan opastuksella futsalin perusasioihin sekä syvennetään tietoa lajista. Kurssilla parannetaan opiskelijan teknistä lajiosaamista ja -tietoutta sekä taktista osaamista. Kursseilla tutustutaan myös lajin sääntöihin tarkemmin sekä erotuomarin että valmentajan toimintaan. Erilaisten harjoitteiden avulla pyritään kartuttamaan opiskelijan tietoisuutta harjoitteista ja näin parannetaan hänen mahdollisuuksiaan harjoitella omatoimisesti. 

LI11-14 Valmennustietous (8op, 1.)

aloittavien liikuntavalmennuksen opintojaksot

LI21-24 Valmennustietous (8op, 2.)

• jatkavien liikuntavalmennuksen opintojaksot

LI31-32 Valmennustietous (4op, 3.)

• abiturienttien liikuntavalmennuksen opintojaksot

L41-42 Futsal (4op, 1.)
• aloittavien futsalvalmennuksen opintojaksot

L43-44 Futsal (4op, 2.)
• jatkavien futsalvalmennuksen opintojaksot

L45 Futsal (2op 3.)
• abiturienttien futsalvalmennuksen opintojaksot

Terveystiedon opintojaksojen sisällöt

TE01 Terveys voimavarana (2op, 1.)

Terveyden kokonaisvaltaisuus
• terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
• terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli
• terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot

Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet
• terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta
• seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet
• mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät; stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä; keinoja kuormituksen hallintaan
• opiskeluhyvinvointi

TE02 Terveys ja ympäristö (2op, 2.)

Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta
• tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon luotettavuuden arviointi • terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja luotettavuuden arviointi

Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus
• rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen
• kestävä kehitys ja terveys
• ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
• työhyvinvointi

Mielihyvä ja riippuvuus
• riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit
• keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, riippuvuuksien aiheuttamia haittoja

TE03 Terveys ja yhteiskunta (2op, 3.)

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina
• terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja
• keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä
• tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia

Sairaudet ja hoito
• epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen
• itsehoito ja omahoito

Eettiset kysymykset
• eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit
• keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia
• terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi
• terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttamine

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä