Kuvataide

Kuvataiteen opintojaksot

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) 

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op) 

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)  

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op)  

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 ov), valtakunnallinen soveltava kurssi

Opintojaksojen sisällöt

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op) P

 • Eri aikakausien, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalisen kulttuurin ja nykyajan ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvataiteelle ominaisilla työskentelytavoilla ja materiaaleilla
 • Kuvien merkitys kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta
 • Opiskelijoiden tuottamat kuvat suhteessa taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä niiden käyttö tutkivan ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtina - osallistuminen ja vaikuttaminen

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op) V


 • Luonnon ja rakennetun ympäristön tulkintaa, tuotteiden ja teosten suunnittelua (esim. aluesuunnittelu, kaavakartat, rakennus- ja kalustesuunnittelu, arjen käyttöesineet, taide) esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta
 • Arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöön, ilmiöihin ja kuvastoihin tutustuminen
 • Oman osaamisen vahvistaminen ympäristön toimijana ja kuvantekijänä 


KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op) S

 • Median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin suunnittelua, toteutusta ja tutkimista itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
 • Visuaalisen kulttuurin tuotteiden, mediaesitysten ja taiteen kuvien tulkintaa ja arvottamista intertekstuaalisesti
 • Median ja taiteen kuvat identiteetin rakentajina, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op) S

 • Eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tutkiminen, niiden ja nykytaiteelle ominaisten ilmaisukeinojen ja tekniikoiden soveltaminen omassa työskentelyssä
 • Taiteen tulkintaa teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista

KULD2 Lukiodiplomi (2 op), valtakunnallinen soveltava kurssi S

 • Antaa erityisen näytön kuvataiteen ja muun visuaalisen taiteen osaamisesta ja harrastuneisuudesta tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti taiteen maailmaa. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään neljä lukion hyväksymää kurssia.
 • Muodostuu teoksesta ja työskentelyprosessia, kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta

 

Lukuvuoden 2022-2023 kuvataiteen lukiodiplomitehtävät:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Kuvataiteen_lukiodiplomin_teht%C3%A4v%C3%A4t%202022-2023%20OPH.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä