Kemia

Kemian opintojaksot

Pakollinen opintojakso

KE01 Kemiaa kaikkialla

Valinnaiset opintojaksot

KE02 Molekyylit ja mallit
KE03 Kemiallinen reaktio
KE04 Kemiallinen energia ja kiertotalous
KE05 Kemiallinen tasapaino
KE06 Kertauskurssi

Opintojaksojen sisällöt

KE01 Kemiaa kaikkialla (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt

- kemian merkitys omassa elämässä ja arjen aineiden turvallisuuden arviointi
- kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa
- tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä

- atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä 
- puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät
- ainemäärä ja konsentraatio
- aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen 
- alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus
- aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avullaKE02 Molekyylit ja mallit (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt

- liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi
- hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet
- hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä
- hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 
- suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti
- rakenneisomeria ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä
- kvanttimekaaninen atomimalli
- hybridisaatio hiiliyhdisteissä
- tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteestaKE03 Kemiallinen reaktio (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt

- kemiallisten reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, sekä tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen
- kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
- saanto ja rajoittava tekijä kemiallisessa reaktiossa
- ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä
- epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
- titraus analyysimenetelmänäKE04 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt

- reaktiossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja Hessin lain avulla
- reaktiosarja- ja seoslaskuperiaatteet
- hapettumis-pelkistymisreaktioiden periaatteet
- metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita, valmistus- ja jalostusprosesseja sekä riittävyys ja kierrätettävyys
- sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari, elektrolyysi ja kemiallisen energian varastointiKE05 Kemiallinen tasapaino (2op, 3.)

Keskeiset sisällöt

- kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
- homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasapainotilaan vaikuttaminen
- hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä
- happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
- puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemit kvalitatiivisella tasolla
- reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti 


KE06 Kertauskurssi (2op, 3.)

Keskeiset sisällöt

- opittujen asioiden kertaaminen siten, että näkee kemian kokonaisuutena

- kemian ylioppilaskokeeseen valmistautuminen
- kemian tieteenalana ja sen yhteys teollisuuteen, kestävään kehitykseen ja arkipäivän ilmiöihin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä