Filosofia

Filosofian opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2op, 1.)
FI02 Etiikka (2op, 2.)

Valinnaiset opintojaksot:

FI03 Yhteiskuntafilosofia (2op, 2.-3.)
FI04 Totuus (2op, 2.-3.)

Opintojaksojen sisällöt

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2op, 1.)

Keskeiset sisällöt
 • filosofia ja filosofiset kysymykset
 • argumentaatio ja pätevä päättely
 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla

FI02 Etiikka (2op, 2.)

Keskeiset sisällöt
 • moraali, moraalin, lakien ja tapojen ero sekä moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja hyvästä elämäntavasta
 • yksilöä ja yhteiskuntaa koskevat moraaliset ratkaisut
 • ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, esim. ilmastonmuutos 

FI03 Yhteiskuntafilosofia (2op, 2.-3.)

Keskeiset sisällöt
 • yhteiskuntasopimusteoriat, hyvinvointivaltio
 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
 • ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä, esim. ympäristö
FI04 Totuus (2op, 2.-3.)

Keskeiset sisällöt
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä
 


 
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä