Biologia

Biologian opintojaksot

Pakolliset opintojaksot

BI01 Elämä ja evoluutio (2op, 1.)
BI02 Ekologia ja ympäristo (2op, 2.)

Valinnaiset opintojaksot

BI03 Solu ja perinnöllisyys (2op, 2.)
BI04 Ihmisen biologia (2op, 2.)
BI05 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op, 3.)
BI06 Biologian laborointi- ja kertauskurssi (2op, 3.)

Opintojaksojen sisällöt

BI01 Elämä ja evoluutio (2op, 1.)
 
Biologia tieteenä
 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen
Evoluutio
 • solujen synty ja kehittyminen
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet
 • luonnonvalinta
 • lajiutuminen
 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat
 • ihmisen evoluutio
 • evoluution tutkiminen
Eliökunta
 • luokittelun periaatteet
 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit

BI02 Ekologia ja ympäristo (2op, 2.)

Ekologian perusteet

Luonnon monimuotoisuus

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin
 • happamoituminen
 • rehevöityminen
 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa
 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
Kestävää tulevaisuutta kohti
 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen
 

Valinnaiset opintojaksot

BI03 Solu ja perinnöllisyys (2op, 2.)

Tumallisen solun rakenne ja toiminta

Solujen lisääntyminen
 • mitoosi ja solun jakautuminen
 • meioosi ja sukusolujen synty
Periytymisen perusteet
 • geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit
 • mendelistinen periytyminen
 • kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta
 

BI04 Ihmisen biologia (2op,2.)

Solut ja solujen erilaistuminen sekä elinten muodostuminen eri kudostyypeistä

Elimistön säätely
 • hermosto
 • umpirauhaset ja hormonit
Aineenvaihdunta
 • ruoansulatuselimistö
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö
 • kuona-aineiden eritys
Tuki- ja liikuntaelimistö

Lisääntyminen

 
BI05 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op, 3.)

Mikrobit ja niiden luokittelu, bakteerit ja virukset

DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla

Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys
 • perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus
 • lääketieteet
 • genomitieto ja sen hyödyntäminen
 • DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus
 • ympäristönsuojelu
 • teollisuus
BI06 Biologian laborointi- ja kertauskurssi (2op,3.)

Biologian kursseihin liittyviä laborointeja

Kertausta oppilaiden omien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä