Kolmiportainen tuki

Tuen tasot

1. Yleinen tuki
Yleinen tuki on opetuksen yhteydessä annettavaa lyhytaikaista, yksilöllistä tukea sekä
yleisopetuksen puitteissa tapahtuvaa oppilaan tarpeiden yksilöllistä huomioimista.

2. Tehostettu tuki
Jos yleinen tuki ei riitä, opettajat tekevät oppilaasta pedagogisen arvion. Arvio käsitellään yhteistyössä kodin kanssa ja tarvittaessa tehdään päätös tehostetun tuen aloittamisesta sekä laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan oppimisen vahvuudet ja haasteet sekä suunniteltu tuki. Oppimissuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

3. Erityinen tuki
Erityinen tuki käynnistetään, jos edellä kuvatut tukimuodot eivät riitä. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, josta ilmenee millaisia opetuksellisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tueksi. Siitä tulee myös selvitä oppilaan aikaisemmin saama tehostettu tuki. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle kirjoitetaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka on opetusta ohjaava asiakirja. Siinä kuvataan mm. tuen tarve ja toteutus. Suunnitelma tarkistetaan yhdessä kodin ja koulun kanssa vähintään kerran lukuvuodessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä